הסכם ממון והסכם גירושין

הסכמים בין בני משפחה – הסכמי ממון, הסכם גירושים והסכם שלום בית

לרוב כשמדברים על הסכמים, חוזים ועסקאות מתכוונים לחוזי מכר של דירות, זיכרון דברים סביב מכירת מכוניות או כל עסקה או הסכם בין שני זרים או שותפים עסקיים. אבל גם במשפחה אפשר – ולא רק אפשר, אפילו מאד מומלץ – לערוך הסכמים. הסכמים הקשורים למשפחה ומעמד אישי הם כאלה המסדירים את מערכת היחסים בין בני המשפחה ובינם לבין אנשים מחוץ למשפחה.

בין ההסכמים "המשפחתיים" הקיימים נפוצים במיוחד ההסכמים הבאים – הסכם ממון, הנחתם בין בני זוג טרם הנישואים (ברוב המקרים) או אחריהם; הסכם גירושים המסדיר את הסוגיות הכרוכות בגירושים; והסכם שלום בית שמנסה להציל את הנישואים רגע לפני הסוף. כל המידע על ההסכמים הללו לפניכם:

הסכם ממון:

1. מהו הסכם ממון?

הסכם ממון המכונה גם הסכם קדם נישואים או הסכם טרום נישואים הוא הסכם שמסדיר סוגיות ממוניות ורכושיות בין בני זוג. זהו הסכם חוזה פני עתיד אשר כולל הסדרים שיחולו במקרה של פקיעת נישואים – פטירה או מוות. למרות שמו הסכם ממון לא חייב לעסוק רק ברכוש אלא יכול לעסוק גם בסוגיות אחרות הנלוות לפקיעת נישואין, כגון, דמי מזונות ומשמורת ילדים.

2. מתי ניתן לחתום הסכם ממון?

על אף שמו "הסכם קדם נישואים" יכול להיכרת טרם הנישואים ואף אחריהם.

3. מתי מומלץ לחתום הסכם ממון?

תמיד. הסכם ממון הוא הסכם חשוב שמונע מראש מחלוקות קשות, הכרוכות בתחושות נוראיות ובצריכת משאבים כלכליים, נפשיים ופיזיים. עם זאת במקרים מסוימים חשיבותו של הסכם הממון עולה. קיומו של הסכם ממון עבור זוג צעיר וחסר כל שמתחיל יחד חיים משותפים פחות קריטי מהסכם ממון בין אחד מהזוגות הבאים – בני זוג בפרק ב' (אלמנים או גרושים), בני זוג עם ילדים לא משותפים, כאשר לאחד או לשני בני הזוג ממון רב, נכס משמעותי, משפחה אמידה וכדומה.

4. מהו תוכנו של הסכם ממון?

חלקו העיקרי של הסכם ממון מתמקד בסוגיית חלוקת הרכוש בין בני זוג אולם לא רק. בכל הליך גירושין מתעוררות מחלוקות ושאלות הדורשות הכרעה, ביניהן, תשלום מזונות, שאלות משמורת והסדרי ראיה וסוגיות ממוניות. הסכם ממון שואף להקדים תרופה למכה – עוד בשלב ירח הדבש כש"הכל טוב" בין בני הזוג, עליהם לעצור לרגע ולחשוב על תרחישים אפשריים במהלכם תיהרס האידיליה. הסכם ממון צריך לכלול התייחסות, הסדרים ומנגנוני פתרון שיסייעו את ההתמודדות של בני הזוג כאשר הנישואים ביניהם יעלו על שרטון או במקרה ואחד מהם חלילה ילך לעולמו.

הסכם ממון יכלול סעיפים מגוונים שסביר שיופיעו בכל הסכם ממון "טיפוסי" וכן סעיפים ייחודיים, אינדיבידואליים ופרטיים שיגובשו על רקע מאפיינים יוצאי דופן ונסיבות ייחודיות של בני הזוג.

בין הסעיפים הנפוצים בהסכמי ממון נכללים סעיפים הקובעים את הבעלות על הרכוש של בני הזוג טרם החתונה, פירוט הרכוש שבבעלות כל אחד מבני הזוג, סעיפים המסדירים את אופן חלוקת הרכוש – הראשוני וכן זה שנרכש לאחר הנישואים – בעת פקיעת הנישואים, סעיף הקובע את מועד חלוקת הרכוש וביצוע "איזון משאבים", סעיפים המסדירים את סוגיית המזונות, לרבות מזונות אשה ומזונות ילדים, סעיפים העוסקים במשמורת על ילדים משותפים עתידיים, סעיף סמכות שיפוט המגדיר היכן יידונו ויוכרעו מחלוקות עתידיות בין בני הזוג וכן סעיף הנוגע לאישור ההסכם.

5. מהו התוקף המשפטי של הסכם ממון?

כדי לתת תוקף להסכם ממון יש לאשרו. מהות האישור תלויה במועד כריתת ההסכם, כך: הסכם הממון שנכרת טרם  הנישואים יש לאשר בפני אחד מאלה: נוטריון; רושם הנישואין במועצה הדתית; בית משפט לענייני משפחה או בית דין רבני. במידה והסכם הממון נחתם רק לאחר הנישואים יש לאשרו רק בפני בית משפט לענייני משפחה או בית דין רבני. הגורמים הללו יאשרו הסכם ממון רק לאחר שיוודאו כי נעשה מרצונם החופשי של בני הזוג תוך הבנה מלאה של תוכנו, משמעותו ותוצאותיו.

6. האם וכיצד ניתן לאכוף הסכם ממון?

בוודאי שניתן לאכוף הסכם ממון. בעת תחילתו של הליך גירושין הוא מוצא מהנפטלין ובני הזוג אמורים ליישם את הכתוב בו. לרוב זה מה שקורה. במקרים חריגים בני הזוג אינם מרוצים מההסדרים אליהם הגיעו בשלב ירח הדבש ומנסים לפעול בניגוד להסכם הממון. במקרה שכזה יש לפנות לעורך דין גירושין – גם הצד המנסה לשנות את ההסכם וגם הצד המנסה לאוכפו יכול לפנות לבית המשפט ולבקש דיון והכרעה בנושא.

7. האם יכולים להיות מצבים בהם יחולק הרכוש באופן שונה ממה שנכתב בהסכם ממון ובניגוד לו?

כן. בית המשפט נוטה לכבד הסכמים וממעט להתערב בהם. גם הסכמי ממון נאכפים ולרוב בית המשפט לא מתערב ולא מונע אכיפתם. אולם בני זוג מתגרשים יכולים להעלות טענות כנד הסכם הממון ולנסות לבטלו, לשנותו, למנוע אכיפתו ולממש הסדרים שונים לגמרי מאלה שקבועים. המקרים בהם בית המשפט יקבל בקשה זו הם חריגים ומעטים.

8. מתי בית משפט יקבע הסדרים המנוגדים להסדרי הסכם הממון?

בית משפט יעשה זאת רק במקרים חריגים, כאשר יש נסיבות קיצוניות המצדיקות התערבות. עיון בפסקי דין של בית המשפט מלמד על המקרים הללו. ניתן באופן גס למנות "קבוצות" של מקרים בהם יכול בית המשפט למנוע אכיפתו של הסכם ממון ויש אולי הצדקה להגשת תביעה לביטול הסכם ממון:

א. כאשר ההסכם לא אושר על ידי בית המשפט כנדרש.

ב. כאשר נפל פגם בכריתת החוזה.

ג. כאשר אחד הצדדים הפר את ההסכם ויצר הלכה למעשה הסכם חדש המבטל את זה המקורי.

ד. כאשר חלף זמן רב מהסכם הממון והנסיבות השתנו בצורה קיצונית כך שאכיפת ההסכם איננה הגיונית, סבירה או מתאפשרת.

ה. החתימה על ההסכם בשעתו לא הייתה מרצון חופשי; אחד הצדדים לא הבין כראוי את משמעויות ההסכם; החתימה הייתה למראית עין בלבד; אחד הצדדים לא הבין לעומק את משמעות והשלכות החוזה; אחד הצדדים לא יוצג על ידי עורך דין ועוד.

ו. אחד מבני הזוג הוטעה טרם חתימה על ההסכם והטעייתו הובילה להסכמתו.

ז. ההסכם נחתם בעושק או בחוסר תום לב.

9. האם ומדוע צריך סיוע והכוונה של עורך דין משפחה בעת ניסוח וכריתת הסכם ממון?

בהחלט צריך סיוע והכוונה של עורך דין משפחה בתחום זה.  יתרונותיו של סיועו של עורך דין משפחה במקרה של כריתת הסכם ממון ברורים ומגוונים וכוללים, בין היתר, את היתרונות הבאים:

א. ניסוח הסכם מקיף ויעיל: עורך דין בעל ידע, כלים ומיומנויות בתחום דיני משפחה ידע לנסח הסכם ממון יעיל, מקיף, תכליתי ומעשי שיהיה קל וראוי לאכיפה ולמימוש, ימנע צורך בפניה לערכאות בעתיד ויותיר את הצדדים מסופקים ומרוצים גם בעת משבר.

ב. האהבה מעוורת: זוגות בראשית דרכם לא מסוגלים לדמיין עצמם בשעת משבר ועל אף שהסטטיסטיקה נגדם (אחד מכל שלושה קשרי נישואים מסתיים בגירושים) הם לא מוכנים ואף לא מסוגלים לחשוב על מה יהיה בשעת משבר. הרגשות החיוביים כלפי בני הזוג גורמים להם להאמין שאצלם יהיה אחרת וכי להם זה לא יקרה; ואם זה יקרה אז הם יצליחו היכן שאחרים נכשלים. הם טועים ונראה כי הם שבויים בפנטזיות אידאליות של זוג מאוהב. רק עורך דין משפחה מיומן יוכל מראש לדעת זאת; וכשהוא ניטרלי, אובייקטיבי וחף מאמוציות הוא יוכל לחשוב על כל התרחישים העתידיים האפשריים ולנסח מנגנוני פתרון ראויים והולמים שייטיבו עם שני בני הזוג.

ג. האלטרנטיבה של ניסוח הסכם ממון לבד ללא סיוע מומחה – עורך דין משפחה – איננה מומלצת משום שהסיכוי שהסכם זה יהיה מקיף, יעיל ואף ניתן לאכיפה יורד כאשר אין עין מיומנת בעלת ידע משפטי אקטואלי שמפקחת מרחוק.

ד. השלמת ההליך: עורך דין משפחה יוכל להשלים את הליך כריתת הסכם הממון ולאשרו כנדרש.

הסכם גירושים:

1. מה זה הסכם גירושין?

הסכם גירושים הוא הסכם בין בני זוג (נשואים או ידועים בציבור), אשר מסדיר את הליכי הפרידה והגירושים ביניהם. הליך גירושין הוא הליך מורכב שנלוות לו מחלוקות ושאלות רבות בסוגיות מגוונות. בפני בני זוג החווים תהליך של פירוק הקן המשותף עומדת האופציה לפנות לבית המשפט שיכריע בכל המחלוקות ויקבע דרכי התנהלות בהווה ובעתיד; או לנהל משא ומתן – מומלץ במסגרת גישור – שבסופו יגיעו להסכמות אשר ינוסחו בהסכם הגירושים.

2. מהם הסעיפים העיקריים הנכללים בהסכם גירושים?

הסכם גירושים יכלול הכרעות רבות ומגוונות כשהעיקריות בהן יסדירו את עניין ההסכמה לגירושין (בני זוג יהודים בישראל חייבים להתגרש בהסכמה), את שאלת המשמורת והסדרי הראייה, את שאלת דמי המזונות ואת שאלת חלוקת הרכוש. כמו כן, יעסוק הסכם הגירושים בדרכי ההתנהלות של בני הזוג בהווה ובעתיד, יקבע מנגנונים להכרעה ודרכי קבלת החלטות במחלוקות וסוגיות שיתעוררו, יקבע אופני התנהלות חוזות פני עתיד ועוד. הסכם הגירושים יכלול גם סעיפים ספציפיים המתבקשים על רקע נסיבות חייהם של בני הזוג ומתעוררים בשל מאפיינים אינדיבידואליים וייחודיים שלהם, של חייהם המשותפים, של חייהם בנפרד וכדומה.

3. האם ומדוע מומלץ להסתייע בעורך דין גירושין לשם ניסוח של הסכם גירושים?

בהחלט. בכל מקרה של גירושים חשוב מאד שעורך דין מומחה בדיני משפחה ילווה את בני הזוג במהלך המו"מ וכריתת הסכם גירושים. גם בקרב בני זוג המתגרשים בדרך ידידותית ומסכימים במרבית הסוגיות יש חשיבות לבחינת ההסכם בעיניים משפטיות ולקבלת ייעוץ של מומחה. ניסוח וכריתה של הסכם גירושים היא מלאכה שבמומחיות, מלאכת מחשבת סבוכה ומורכבת שאין להקל בה ובחשיבותה ראש.

עורך דין גירושין הוא בעל ניסיון בתחום דיני המשפחה והמעמד האישי, הוא מודע בדיוק לצרכים ולניואנסים המשפטיים של כל הליך גירושין והוא היחיד שידע לנסח הסכם גירושים מקיף, תכליתי, ממוקד, נרחב ומקיף שיכלול כל מה שצריך. עורך דין גירושין יוכל למקד את המשא ומתן בין הצדדים ולנסח הסכם גירושים מעשי, שיתמקד בפתרון סוגיות נחוצות, באופן יעיל ומיטבי, תוך ראיה כוללת של ההיבטים המגוונים של הליך הגירושין ויכלול הסדרים של כל המחלוקות האפשריות.

בהסכם גירושים שנערך על ידי עורך דין יכללו כל העניינים החשובים ותהא התייחסות לכל מה שנחוץ לתת עליו את הדעת, לרבות סוגיות עתידיות ותרחישים אופציונליים. רק עורך דין גירושין ייטיב לנסח הסכם גירושים לטווח הארוך, כזה שהינו צופה פני עתיד ונותן מענה מראש לאתגרים פוטנציאליים. עורך דין גירושין אף ישלים את המלאכה באמצעות אישור הסכם הגירושין בבית דין לענייני משפחה- להסכם גירושים אין כל תוקף משפטי ללא אישור של בית משפט.

4. מה התוקף של הסכם גירושין?

להסכם גירושין אין תוקף אם הוא לא אושר בבית משפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני. על מנת לאשר את ההסכם יש לפתוח "תיק אישור הסכם גירושין" באחד מבתי המשפט. גם בשלב זה מומלץ להצטייד בעורך דין משפחה משום שבית המשפט לא מאשר את ההסכם באופן אוטומטי. הדיון בבקשה לאישור הסכם גירושים מתקיים בדלתיים סגורות בנוכחות הצדדים ועורכי דינם והוא לרוב קצר וממוקד.

במהלך הדיון שואף בית המשפט לוודא כי הסכם הגירושין ברור לשני הצדדים, ששניהם הבינו את תוכנו, את משמעויותיו ואת השלכותיו, ששניהם חתמו עליו מרצונם החופשי וכי לא נפל כל פגם בכריתתו. על מנת לוודא זאת יתכן כי השופט יעבור עם בני הזוג על הסעיפים השונים בחוזה ויבחן לעומק את עמדתם והוא אף עשוי להעלות שאלות שונות ומגוונות. במידה ויתרשם השופט כי אין לאשר את ההסכם בנוסחו המקורי הוא עשוי לדרוש שינויים ותיקונים.

אם בשלב ניסוח ההסכם קבלתם ייעוץ משפטי הסבירות שמצב כזה יתרחש שואפת לאפס, שכן עורכי הדין בעצמם מוודאים את כל הנדרש כדי להבטיח את תוקפו החוקי של ההסכם.

הסכם שלום בית:

1. מה זה שלום בית?

שלום בית הוא מצב בו, ביוזמת אחד או שני בני הזוג, יש ניסיון להשכנת שלום בין בני הזוג. הליך שלום בית שואף למנוע את הגירושים ולאפשר חיים משותפים יחד. לרוב, כשמוכרז שלום בית ננקטים כמה צעדים על ידי בני הזוג במטרה ליישמו ולממשו, ביניהם, פניה לטיפול זוגי, חזרה הדרגתית למגורים משותפים, התחלת טיפול משפחתי וניסוח הסכם שלום בית, שהוא לרוב שלב ראשון ונחוץ ביותר בכל תהליך שלום בית.

2. מה זה הסכם שלום בית?

הסכם שלום בית הוא הסכם שנערך ונחתם בין שני בני זוג שבחרו להיכנס לתהליך של שלום בית, אם ביוזמת שניהם, אם ביוזמת אחד מהם ואם בהוראת בית המשפט. תהליך שלום בית הוא תהליך מורכב ולא פשוט כלל. מעבר לכך שיכריע גורלם של שני בני הזוג ויקבע את עתידם – לשבט או לחסד, ביחד או לחוד – הוא גם מציב אתגרים לא קלים בפני בני הזוג. תהליך שלום בית מעצם טבעו כניסיון החייאה אחרון של קשר זוגי במשבר טומן בחובו לא מעט קשיים ואתגרים לזוג שמנסה להיאחז בביחד ולמצוא דרך משותפת שניתן לצעוד בה יחדיו מבלי שאף אחד ידחק מהשביל.

כדי לאפשר צעידה משותפת זו ולתת סיכוי לניסיון האמיץ של בני הזוג חייב לנסח הסכם שלום בית. הסכם זה מהווה אמצעי סיוע לבני הזוג בשלב בו הם מצויים. ככזה, על הסכם שלום הבית להיות מפורט, ממוקד, נרחב ותכליתי. הסכמי שלום בית מתייחסים לשלל מצבים בהווה ובעתיד, כוללים הסדרים שונים ומגוונים, קובעים מנגנונים לפתרון בעיות והתמודדות עם קונפליקטים, מגדירים מראש דרכי התנהלות והתמודדות וכל זאת במטרה לייצר תנאים אופטימליים לתהליך השלום.

הסכם שלום בית כולל סעיפים מגוונים, חלקם יכללו בכל הסכם שלום בית "שגרתי" או "טיפוסי" כשלצידם יהיו סעיפים סובייקטיביים, ייחודיים לבני הזוג בהתאם לצורכיהם ולנסיבות חייהם. סעיפי הסכם שלום בית יעסקו בין היתר ב:

א. תיאור ההווה – פירוט ותיאור של המצב הקיים, המחלוקות הקיימות והחלטת בני הזוג לפתוח בתהליך שלום בית.

ב. תיאור דרכי הפתרון: הסכם שלום בית יפרט את אפשרויות הפתרון, את הנחיסיונות שייושמו ואת הצעדים השונים שיינקטו על מנת להיטיב את סיכויי הצלחת התהליך.

ג. הסדרים רכושיים-ממוניים ואחרים בתקופת שלום הבית: הסדרי מגורים, תשלום מזונות, הסדרי ראיה בטווח הקרוב. ניהול המנגנונים הכספיים של המשפחה. הגדרת מנגנוני פיקוח ושליטה על הוצאות ועוד.

ד.  הסדרת הליך הפרידה במידה ושלום הבית ייכשל.

ה. הסדרים רכושים-ממוניים ואחרים בטווח הרחוק: הסדרי מגורים, תשלום מזונות, הסדרי ראיה בטווח הרחוק, שאלות משמורת, חלוקת רכוש בטווח הרחוק – במידה ותהליך שלום הבית ייכשל וגם במידה ויניב פרי.

ו. התייחסות להתנהלות יומיומית, חלוקת מטלות, הגדרת  האחריות לענייני הבית והמשפחה, החל מאחריות כלכלית ואחריות כללית, עבור באחריות על הילדים וכלה באחריות לביצוע מטלות יומיומיות, ביניהן, אחזקת הבית וניקיונו, עריכת קניות ועוד.

ז. הנחיות "התנהגותיות" לבני הזוג, כמו למשל, קביעת מסגרת זמן נוקשה לבילוי זמן איכות. תדירות המפגשים ורמת הקרבה עם חברים ובני משפחה של בני הזוג. הגדרת שעות נוכחות בבית. הסדרת חיי האישות ועוד.

3. מי מנסח את הסכם שלום הבית?

הצדדים עצמם יכולים לנסחו אולם ראוי, רצוי ומומלץ להסתייע בעורך דין משפחה לשם עריכת הסכם שלום בית. עורך דין גירושין מומחה הוא בעל ידע, ניסיון, כלים ומומחיות שיסייעו לו לנסח הסכם שלום בית תכליתי, מעשי, מקיף וממצה שיכלול את כל הסוגיות הנדרשות, תוך שימת לב לניואנסים ולדקויות שעין בלתי מקצועית לא תבחין בקיומם. ייעוצו בעת כריתת ההסכם ישפר באופן משמעותי את איכותו של ההסכם, את תרומתו לצדדים ויגדיל את סיכויי הצלחת התהליך ואת הסבירות שמטרות הצדדים תתגשמנה. עורך הדין גם יתן דעתו להשלמה מהירה ויעילה של תהליך הפרידה במידה והדברים יגיעו לידי כך; ויכלול מראש בהסכם מנגנונים שיאפשרו השלמת הליך הגירושין באופן יעיל ומיטבי.

4. מהו תוקפו של הסכם שלום בית?

כדי לקבל תוקף יש לאשר את הסכם שלום הבית בבית משפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני. לאחר אישור ההסכם הוא מקבל תוקף של פסק דין.

5. האם ניתן לכפות הסכם שלום בית?

לא. אין כל דרך לכפות הסכם שלום בית, גם לאחר שאושר וקיבל תוקף של פסק דין; ולא ניתן לפנות להוצאה לפועל בבקשה לממשו כפי שנוהגים עם פסקי דין אחרים. אולם במידה ובן הזוג מפר הסכם שלום בית, בן הזוג השני יכול לפנות לבית המשפט שיטיל עליו סנקציות שונות, כגון, צו עיכוב יציאה מהארץ או צו עיקול במטרה לדרבן אותו לשתף פעולה עם מאמצי השלום. אם הליך הגירושין נדון בבית דין רבני עומדת לבן הזוג המשתדל להשכין שלום אופציה לבקש להכריז על בן הזוג הלוחמני סנקציה הלכתית – הכרה בבן או בבת הזוג כמורד או מורדת. מבעל "מורד" זכאית האישה להתגרש ולקבל גט ותשלום הכתובה; ולאשה "מורדת" אין הבעל מחויב לשלם מזונות איש.