שאלות ותשובות

מה הן עסקאות מקרקעין?

עסקאות מקרקעין הן עסקאות הנסובות סביב נדל"ן. כל פעם שיש העברה של זכויות בנכס שנחשב נדל"ן מדובר בעסקת מקרקעין. לרוב מדובר בהשכרה או מכירה של קרקע, דירה, בית עסק או בית מגורים ולעתים מדובר בהשאלה או מתנה. פעמים רבות עסקאות נדל"ן כרוכות בתחום משפטי אחר מעבר לחוזים, מיסוי ומקרקעין, למשל, במקרה של עסקת מקרקעין במסגרת הליך גירושים; או עסקת מקרקעין עקב ירושה.

בין עסקאות הנדל"ן נפוצות במיוחד עסקות המקרקעין הבאות:
א. מכירת דירה.

ב. מכירת בית מגורים.

ג. מכירת דירת מגורים.

ד. השכרת דירה.

ה. תמ"א 38: זוהי עסקת מקרקעין מורכבת הדורשת מומחיות מיוחדת של עורך הדין (קרא עוד על הליכי תמ"א 38, קרא עוד על עסקאות מקרקעין מורכבות)

ו. פינוי בינוי:  זוהי עסקת מקרקעין מורכבת הדורשת מומחיות מיוחדת של עורך הדין (קרא עוד על הליכי פינוי בינוי, קרא עוד על עסקאות מקרקעין מורכבות)

ז. ליווי בהליכי פירוק שיתוף במקרקעין – מצב בו יותר מאדם אחד שותף בבעלות על נכס, לדוגמא שותפים עסקיים שנפרדים, יורשים שירשו יחד נכס או בני זוג בהליך גירושים.

ח. כינוס נכסים: הליך משפטי של ריכוז נכסים, מימושם והעברת התמורה בגינם לנושים של החייב בעל הנכסים.

ט. עסקאות מול מנהל מקרקעי ישראל: ישנן עסקאות רבות מול מנהל מקרקעי ישראל אולם העיקריות בהן מכוונות למגזר של בעלי נחלות במושבים ובני קיבוצים. אוכלוסיות אלה הן בעלות זכויות בקרקעות מנהל מקרקעי ישראל, המכונות גם קרקע חקלאית. ההסדר המיוחד הנוגע לאוכלוסיות אלה מקים צורך בהתנהלות שונה וייחודית בהקשר של עסקאות מקרקעין. לעורך דין מומחה למקרקעין נחוץ ידע וניסיון בעסקאות ותהליכים הקשורים לעסקאות אלה כדי שיוכל ללוות את בעלי הזכויות בקרקעות מול מנהל מקרקעי ישראל.

בין העסקאות המקימות צורך המומחיות ייחודית של עורך הדין בתחום מנהל מקרקעי ישראל בולטות העסקאות הבאות: שינוי ייעוד, בניה על קרקע חקלאית, העברת זכויות בקרקע חקלאית, קבלת היתרי בנייה, הכשרת שימושים אחרים (לא חקלאיים) בנחלות, מינוי או חזרה ממינוי בן ממשיך, טיפול בהסכמי הרשאה, טיפול בהסכמי רעייה, טיפול בהסכמי פיתוח, טיפול בהסכמי חכירה, פיצול נחלות, יישום החלטות מנהל, תביעות להשבת קרקעות ועוד.

מהם השלבים בעסקת מקרקעין?

שלב ראשון: ביקור בנכס: עורך הדין המייצג את הרוכש יבקר בנכס ויבחן את טיבו.

שלב שני: בדיקת הנכס: עורך הדין של הרוכש יוודא הנכס ניתן לרכישה. כלומר הוא חף משעבודים, הערות וצווים (עיקול לדוגמא); ניתן להעביר זכויות בו בלשכת רישוןם מקרקעין (טאבו).

שלב שלישי: בחינת דרכי פעולה: אם ישנם צוים, הערות ו/או שעבודים זה לא בהכרח "מפיל את העסקה" ועורך דין מימן בתחומי נדל"ן יוכל לממש את העסקה בכפוף להגבלות הללו, תוך הגנה על האינטרסים של הרוכש ובכפוף לרצונו.

שלב רביעי: בדיקת ענייני המיסוי – ענייני הקשורים לעסקאות נדל"ן הם עניינים מורכבים ובעלי חשיבות מרובה. התנהלות זהירה ומוקפדת בנוגע למיסוי מחויבת מציאות, חשובה לאין ערוך ויכולה להשפיע מאד לא רק על כשאיות העסקה אלא גם על היכולת לבצעה.

בעניין המיסוי מומחיות במיסוי מקרקעין נחוצה הן למוכר והן לקונה. כאשר מדובר במוכר ההתרכזו היא במס שבח: מוכר השוקל ביצוע עסקת מכר בנכס חייב לבחון לעומק את שיקולי כדאיות המס בעת מכירת הדירה ברווח. עורך דין מקרקעין יבחן האם התנאים לקבלת פטור ממס שבח מתקיימים בעניינו של המוכר (על פי חוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה)), יבחר את מסלול הפטור הכדאי ביותר למוכר או שימצא את הדרך שתאפשר מינימום תשלום מס במקרים בהם אין פטור ממס שבח. יש חשיבות גם לבחירת מסלול המכירה כשהיא מכירה ללא פטור וזאת מסיבות רבות, למשל, שמירת הפטור לעסקה עתידית החייבת במס שבח.

כאשר מדובר בקונה ההתמקדות  תהא במס רכישה: מס רכישה הוא מס שמשולם על ידי הקונה בעת דיווח העסקה לרשויות המס. גם לגבי מיסוי זה ניתן לקבל פטור ויש לבחון את דרכי הפעולה הרצויות.

שלב חמישי: בדיקות והתנהלות מול הרשויות המקומיות – בטרם רכישת נכס חשוב מאד לבחון בעיניים משפטיות עתירות ניסיון את מצבו המשפטי והתכנוני של הנכס. הבדיקה תיעשה במחלקת המידע של הרשות המקומית, תוך שימת לב לבדיקות הבאות: האם יש חריגות בניה; האם קיים צו הריסה לגבי הנכס; האם קיימת אי התאמה בין היתר הבניה שניתן לנכס לבין מצבו של הנכס בפועל לבין תיאורו ברישום בלשכת רישום המקרקעין; האם המוכר ידרש לשלם היטל השבחה בכדי לקבל את אישור העירייה לרישום בפנקסי המקרקעין ועוד.

שלב שישי: התנהלות מול הבנקים – עורכי דין מקרקעין מנוסים יסייעו ללקוח שלהם גם בתחום המימון הבנקאי. הם ידריכו אותו לגבי נטילת המשכנתא, יסבירו לו את המשמעויות של אי עמידה בתשלום, יוודאו כי לא צפויה הפרת חוזה על רקע קושי כלכלי לעמוד בתנאי העסקה ועל משמעות ההפרה ועוד. בחלק מהמקרים יוכל עורך הדין אף לסייע בניהול משא ומתן לקבלת משכנתא מול הבקים כדי לקבל מסלול משכנתא משתלם ביותר.

שלב שביעי: ניסוח הסכם המכר.

שלב שמיני: ניהול משא ומתן מול הצד השני לחוזה.

שלב תשיעי: חתימה על החוזה בפני עורך הדין.

שלב עשירי: רישום הערת אזהרה / משכון – מיד לאחר חתימת הסכם המכר וללא כל דיחוי עורך הדין חייב למהר לרשום הערת אזהרה (בהתאם לסוג העסקה) בלשכת רישום המקרקעין, כדי להגן על הלקוח שלו, למנוע פגיעה בזכויותיו ולהבטיח מימוש העסקה. הרישום בטאבו מונע שלל מצבים לא רצויים ובעיקר עסקאות נוגדות (מכירת אותו נכס לשני צדדים). אם רכישת הנכס היא מחברה משכנת ירשום עורך הדין משכון ברשם המשכונות ולא הערת האזהרה בטאבו. עצם רישום המשכון יוצר מצבו בו  המוכר ממשכן את זכויותיו החוזיות בנכס לטובת הקונה.

שלב אחרון – העברת זכויות בנכס: לאחר העברת התמורה העסקה מושלמת והעברת הזכויות בנכס בפועל נעשית על ידי רישום. גם בהקשר זה יש הבדל בין רכישת נכס "רגיל" לרכישת נכס מחברה משכנת. בנכסים רגילים – כאלה הרשומים בלשכת רישום המקרקעין העברת הזכויות מתבצעת לאחר השלמת העסקה ולאחר שעורך הדין הציג את כל המסמכים הנדרשים, ביניהם, אישורי מס ממשרדי מיסוי המקרקעין ואישור העירייה לרישום בפנקסי המקרקעין. עאם הנכס הוא מחברה משכנת הליך העברת הזכויות יותר ארוך, מורכב ורב שלבי ודורש פעולות רבות יותר, ביניהן רישום והתנהלות מול כמה גופים במקביל, לרבות מנהל מקרקעי ישראל, חברה משכנת, חברת ניהול ועוד גורמים.

אילו שירותי ליווי בעסקאות מקרקעין מעניק עורך דין נדל"ן?

עורך דין מקרקעין מעניק שירותים משפטיים מגוונים בהקשר של עסקאות מקרקעין. בולטים מאד השירותים הבאים:

א. שירותים הקשורים בכריתת חוזה: בין אם מדובר בחוזה מכר או בחוזה שכירות, עורך דין נדל"ן נוקט את כל הפעולות ומשלים את כל ההליכים הנדרשים לשם כריתת החוזה, לרבות ניהול מו"מ לכריתת חוזה, ניסוח החוזה, בחינת חוקיות ותוקף של חוזה, הבטחת זכויות ושמירה על אינטרסים של הצדדים לחוזה ועוד.

ב. שירותים הקשורים בהליכים פרוצדורליים: עסקאות נדל"ן לרוב כרוכות בהליכים פרוצדורליים רבים והתנהלות מול הרשויות. כמעט בכל עסקת נדל"ן, פשוטה ובוודאי מורכבת, יש צורך בנקיטת פרוצדורות, ביניהן, בחינת הנכס ורישומיו (וידוא זכויות ואישור כי הנכס חף משיעבודים למשל); העברת זכויות בפועל (על ידי רישום למשל); הגשת בקשות לאישורים; ייצוג מול ועדות; התנהלות מול גורמים ציבוריים ועוד.

במרכז ההתעסקות הפרוצידורלית עומד עורך דין נדל"ן אל מול לשכת רישום המקרקעין הידועה בשם "טאבו".

ג. מיסוי: העולם של עסקאות מקרקעין שזור בעולם המסים. עורך דין מקרקעין זקוק לידע לא רק בתחום דיני החוזים ודיני המקרקעין אלא גם בדיני המסים, בוודאי בכל הקשור למיסוי מקרקעין ומסים הנובעים מביצוע עסקאות במקרקעין. ייעוץ וליווי של עורכי דין מומחים לנדל"ן יכולים לחסוך לכם כסף רב. ידע במיסוי יוביל לתכנון נכון של המכירה ו/או הקניה, למימוש פטורים ממס, להקפדה על הגדרות, לבחירת אפיקי פעולה ולניהול נכון ומוקפד של תהליך רכישת המקרקעין ובסופו של תהליך למקסום הרווח וצמצום ההוצאות.

ד. שירותים הנדרשים בעסקאות מכר מורכבות: ליויי תהליכי תמ"א 38 (קרא עוד על הליכי תמ"א 38, קרא עוד על עסקאות מקרקעין מורכבות) וכן ליווי תהליכי פינוי בינוי (קרא עוד על הליכי פינוי בינוי, קרא עוד על עסקאות מקרקעין מורכבות) שהינם תהליכים סבוכים המקימים צורך בשירותים משפטיים רבים. כך, בין היתר, עורך דין נדל"ן בעל ניסיון בעסקאות נדל"ן מורכבות יכול לייצג את הדיירים במו"מ מול דיירים אחרים או מול הקבלן ו/או היזם; לנסח חוזי התקשרות בין הדיירים לבין עצמם ובין הקבלן ולבין היזם; לנהל משברים בין הצדדים לפרויקטים; לנקוט הליכים נחוצים מול הרשויות ועוד.

מי נזקק לליווי של עורך דין בעת כריתת עסקת מקרקעין?

א. בעל נכס מקרקעין שמעוניין למוכרו.
ב. מי שמעוניין לרכוש דירה, קרקע או בית מאדם אחר או מקבלן.
ג. בעל נכס המעוניין להשכירו.
ד. מי שרוצה לשכור דירה או בית.
ה. קבלן.
ו. יזם.
ז. כל מי שמתנהל מול מנהל מקרקעי ישראל.
ח. אדם המעוניין לשפץ את ביתו ונזקק לאישורים והיתרי בניה.

איזה עורך דין יכול לסייע בליווי עסקאות מקרקעין?

עורך דין מקרקעין. זהו כינוי לעורך דין מומחה בתחום הנדל"ן אשר שולט בתחום המשפטי הסבוך והמורכב של עולם המקרקעין. עורך דין המתמחה בנדל"ן הוא כזה שיש לו ידע וניסיון בתהליכים הקשורים להעברת זכויות בנכס, ידע מוחלט בדרישות ובהסברים הנכללים בדיני מקרקעין וניסיון עיוני ומעשי בכריתת חוזים.

הסדרי ראייה ומשמורת, איך זה עובד?

ישנם כל מיני סוגים של משמורת וכל זוג תופר לעצמו או שנכפה עליו פתרון משמורת לפי מידותיו. באופן גס ביותר ניתן להבדיל בין משמורת משותפת, במסגרתה שני ההורים הם משמורנים של הילד והאחריות על גידולו נחלקת ביניהם באופן שווה, לבין משמורת בלעדית, במסגרתה הורה אחד מוגדר משמורן והשני כפוף להסדרי ראיה הקובעים את מידת מעורבותו בחיי הילד ומגבילים את שהייתו עמו.

כיצד קובעים את גובה המזונות?

זוהי שאלת השאלות. כל אב תוהה כמה מזונות אשלם לילדיי, כמה מזונות יפסקו לי ומה יהיה העול הכלכלי שיוטל עלי. התשובות לשאלות אלה אינן פשוטות. החישוב של גובה מזונות ילדים הוא מורכב וקשה לחזות מראש בדיוק כמה כסף יוטל עליך לשלם בכל חודש. אין נוסחה מדויקת לחישוב דמי מזונות. גובה דמי המזונות מושפע ממשתנים מגוונים ונסיבות משתנות ורק עורך דין גירושין מומחה יוכל לעשות את החישובים הנדרשים כדי לשער אילו דמי מזונות הם סבירים במצב הדברים הנתון.
בין הנסיבות המשפיעות על חישוב דמי מזונות נכללות הנסיבות הבאות:

א. מספר הילדים –  הסכום המינימלי של דמי המזונות נע בין 1,250-1,650 שקל עבור כל הילדים, תלוי בנסיבות של כל מקרה.

ב. צורכיהם של הילדים, בהתחשב בגילם.
משמעות מיוחדת ניתנת להוצאות דיור ואחזקה. בנוסף לסכום המינימום של דמי המזונות, אותם 1150 ש”ח, נדרש האב לשלם עבור מגוריהם של כל הילדים ואחזקתם; כאשר אם מדובר בילד אחד, ישלם האב כשליש מהוצאות הדיור והאחזקה; אם מדובר בשני ילדים ישלם האב ארבעים אחוזים מהוצאות אלה ואם מדובר בשלושה ילדים ויותר ישלם האב חמישים אחוז מהוצאות אלה.

ההוצאות שמתחשבים בהן לשם חישוב גובה מזונות הם הוצאות על חינוך, בריאות ודיור וכן על צרכים מיוחדים של הילדים (פיזים או נפשיים) אם קיימים. אם תרצו להתקרב ולקבל מושג כמה מזונות תדרשו לשלם, נוכל לסבר את אוזניכם באמצעות דוגמה:

דמי מזונות לילד אחד בן שנתיים יחושבו כך: מינימום דמי מזונות לילד 1,150 ש"ח. שליש מהוצאות הדיור – אם האם שוכרת דירה בתל אביב ומשלמת 4,500 ש"ח שכר דירה, 1500 ש"ח ימומנו על ידך. לכך תוסיף מחצית מעלות הגן הפרטי, עוד 1,500 ש"ח.

כמובן שאם יש יותר ילדים לא תידרש לשלם לכל אחד מהם את כל הסכומים הנ"ל ובעת קביעת הסכום לשאלת גובה הכנסתך גם יינתן משקל.

ג. ההשתכרות או פוטנציאל ההשתכרות של האם והאב: אמנם שני מאפיינים אלה אינם משפיעים על גובה דמי מזונות הילדים אשר נקבעים בהתאם לצרכים של הילדים אך גובה ההכנסות ו/או פוטנציאל השתכרותם של ההורים בהחלט משפיע על חלוקת תשלום המזונות בין השניים. למרות שעל האב מוטלת החובה לשאת בנטל מימון צרכיו ההכרחיים של ילדיו, כיום קיימת מגמה הולכת וגוברת של בתי המשפט לפסוק מזונות לאחר בחינה אובייקטיבית של מצב ההורים בעיניים שויוניות. על כן ההכנסה הנוכחית או האפשרית של האם כן תשפיע על הקביעה כמה האב ישלם.

חלוקת רכוש. כיצד זה עובד?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim.

מהו הסכם ממון?

הסכם ממון המכונה גם הסכם קדם נישואים או הסכם טרום נישואים הוא הסכם שמסדיר סוגיות ממוניות ורכושיות בין בני זוג. זהו הסכם חוזה פני עתיד אשר כולל הסדרים שיחולו במקרה של פקיעת נישואים – פטירה או מוות. למרות שמו הסכם ממון לא חייב לעסוק רק ברכוש אלא יכול לעסוק גם בסוגיות אחרות הנלוות לפקיעת נישואין, כגון, דמי מזונות ומשמורת ילדים.

מהו הסכם גירושין?

הסכם גירושים הוא הסכם בין בני זוג (נשואים או ידועים בציבור), אשר מסדיר את הליכי הפרידה והגירושים ביניהם. הליך גירושין הוא הליך מורכב שנלוות לו מחלוקות ושאלות רבות בסוגיות מגוונות. בפני בני זוג החווים תהליך של פירוק הקן המשותף עומדת האופציה לפנות לבית המשפט שיכריע בכל המחלוקות ויקבע דרכי התנהלות בהווה ובעתיד; או לנהל משא ומתן – מומלץ במסגרת גישור – שבסופו יגיעו להסכמות אשר ינוסחו בהסכם הגירושים.

מה זה בית משפט לענייני משפחה ומה סמכותו?

בית משפט לענייני משפחה הוא בית דין אזרחי במעמד של בית משפט שלום. חוק בית בית המשפט לענייני משפחה עוסק בהגדרת סמכותו של בית משפט זה וקובע, בין היתר, את סדרי הדין החלים בו. על פי החוק בית משפט לענייני משפחה מוסמך לדון בהיבטים שונים של דיני משפחה ומעמד אישי. כדי לפשט את הענין ניתן לבוא ולומר כי לבית המשפט לענייני משפחה הסמכות להכריע בסכסוכים משפחתיים. כל אימת שצדדים לסכסוך הם בי משפחה בדרגה ראשונה ושנייה, הסכסוך ביניהם – כמעט על כל רקע – יידון ויוכרע בבית משפט לענייני משפחה. בין התחומים הנידונים ומוכרעים בבית משפט זה נמנים התחומים הבאים – גירושים, תשלום מזונות, משמורת על ילדים, אפוטרופסות, צוואה וירושה, קביעת אבהות, אימוץ, חטיפת ילדים ועוד.

מה זה בית דין רבני ומהי סמכותו?

בית דין רבני הוא בית משפט בו יושבים דיינים אשר פוסקים בסוגיות שונות ומגוונות על פי ההלכה היהודית והמשפט העברי. לבית הדין הרבני סמכות ייחודית לעסוק בענייני נישואים וגירושים. כלומר, רק בית דין רבני יכול להכריע ולדון בסוגיות ספציפיות של נישואים וגירושים. בנוסף יש לו סמכות לדון בעניינים הכרוכים בגירושים בין בני זוג יהודים בישראל (סוגיות ממון ורכוש, סוגיות משמורת; סוגיות הנוגעות לתשלום מזונות וכיו"ב). עוד יש לו סמכות דיון בתחומים כגון, גיור קביעת מעמד אישי, הצהרת אבהות ועוד.

מה הקשר בין בית דין רבני לבין בית משפט לענייני משפחה?

בית דין רבני ובית משפט ענייני משפחה הם בעלי סמכות מקבילה לדון בענייני גירושיןץבעוד שרק בית דין רבני יכול לדון ולהכריע ספציפית בנישואין ובגירושין של בני זוג יהודים בישראל, שני בתי משפט יכולים לדון בשאלות הנלוות לגיושים ביניהם – בית משפט לענייני משפחה ובית דין רבני. זוהי הסמכות המקבילה – גם בית הדין הרבני הוא בעל סמכות וגם בית מפשט לענייני משפחה הוא בעל סמכות להכריע בנושאים הקושורים לסכסוכים זוגיים סביב רכוש, משמורת, מזונות וכיוצא באלה.

מהם ההבדלים בין בית דין רבני לבין בית משפט לענייני משפחה?

ההבדלים בין שני בתי המשפט הללו רבים ומשמעותיים. בית הדין הרבני הוא בית דין דתי המחיל את ההלכה היהודית והמשפט העברי על מנת להכריע בדיונים ובשאלות העומדים בפניו. בית המשפט לענייני משפחה הוא בית דין חילוני אזרחי המחיל את החוק הישראלי. סדרי הדין והחוקים בשני בתי הדין שונים לחלוטין ועל כן סביר כי יחליטו אחרת בכל דיון שיתנהל בפניהם, גם אם יהיה זה אותו הדיון, אותם הצדדים ואותן הנסיבות – סביר כי התוצאות וההכרעות של שני בתי המשפט תהיינה שונות, מה ששופך אור על החשיבות של השאלה היכן יידונו ויוכרעו ההליכים הקשורים לתהליך הגירושין בין בני זוג.

אם לשני בתי המשפט המשפט סמכות מקבילה היכן יתקיים הדיון בעניינם של בני זוג מתגרשים?

שאלה מרכזית וחשובה זו מוכרעת על ידי מה שמכונה "מירוץ ערכאות" או מירוץ סמכויות"

מה זה מירוץ סמכויות?

זהו מצב הנובע מכך שלשני בתי המשפט – בית הדין הרבני ובית המשפט לענייני משפחה סמכות מקבילה לדון באותם העניינים. בשל מצב זה מתקיים מירוץ בין בתי המשפט – מי מהם שיקנה סמכות לדון ולהכריע בענייני בני הזוג הוא שינצח במירוץ. המירוץ מוכרע על ידי עיתוי – בית המשפט שקיבל ראשון תביעה בעניינם של בני הזוג קנה את הסמכות לדון בכל ענייניהם של בני הזוג. מרגע שמוגשת לבית משפט תביעה או בקשה לפתיחת תיק בבית משפט מסוים,ירוכזו כל העניינים הנוגעים לבני הזוג (פרט לענין הגירושים עצמם שתמיד יוכרע בבית הדין הרבני) בבית המשפט הזה ; ולבית המשפט השני אין סמכות לדון באלה בכלל.

האם ומדוע עדיף לנשים בהליך גירושין לפנות לבית משפט לענייני משפחה?

ברוב המקרים עדיף לאשה שתיק הגירושים שלה ושל בעלה יפתח ויתנהל בבית משפט לענייני משפחה ולא בבית הדין הרבני. הסיבה לכך נובעת מכך שבית הדין הרבני מחיל על העניין את הדין העברי, שהוא דין הלכתי ועל פי רוב מפלה את האשה לרעה ורואה במעמדה מעמד נחות משל הבעל; ואילו בית המשפט לענייני משפחה מחיל את הדין האזרחי, דין מדינת ישראל שהוא, לרוב, שוויוני יותר.

יחד עם זאת, העדפת בית הדין הרבני על ידי גברים והאזרחי על ידי נשים איננה תמיד מוצדקת ואסור שתיעשה באופן אוטומטי. במקרים רבים דווקא עדיף לאישה שהדיון יתקיים בבית הדין הרבני והיא תמצא שם יותר אמפתיה, יותר זכויות ותגשים יותר מטרות.

השאלה היכן עדיף שיידון כל עניין תלויה בנסיבות רבות ובמשתנים מגוונים ועל כן רק עורך דין מומחה לדיני משפחה יוכל להמליץ היכן להתחיל לדון בעניין.

האם ומדוע עדיף לנשים בהליך גירושין לפנות לבית דין רבני?

לא תמיד עדיף לנשים לפנות לבית הדין הרבני כדי שידון בתביעה לגירושים ובעניינים נלווים לה. יש הטוענים כי דווקא פניה לבית המשפט לענייני משפחה היא תמיד עדיפה. אנחנו נבהיר: זה לא שחור ולבן ואין חוק ברור וחד משמעי בעניין שתופס לכולם. הכל שאלה של נסיבות ומאפיינים, של בני הזוג, של המצב, של הפרידה, של הגורמים לפרידה, של המצב הכלכלי, של מטרות בני הזוג ועוד. אין ספור משתנים משפיעים על השאלה לאיזה בית משפט ראוי ורצוי לפנות.
עם זאת ניתן למנות מקרים בהם עדיף לאשה לפנות דווקא לבית דין רבני ולא לבית משפט לענייני משפחה:

א. במקרה של בגידה: אם הפרידה היא על רקע בגידת הבעל באשה בתי הדין הרבניים יפעילו יותר רגישות ואמפתיה כלפי האשה וגם יוכלו לפסוק כי ישולמו לה דמי כתובתה וכן יפסקו לה פיצויים. לרוב מדובר בסכום כסף נכבד והוא לעתים עדיף לאשה על פני חלוקה רכושית על פי החוק האזרחי.

ב. במקרה בו האשה זקוקה מאד לסעדים כגון מדור ספציפי וכן למזונות אשה למרות שהיא עובדת – יש לעתים סיכוי רב לזכות באלה בבית דין רבני ולא בבית משפט לענייני משפחה (צו מדור ספציפי כלל איננו בשימוש בבית משפט אזרחי).

ג. אפילו במקרה בו האשה בוגדת יכול להיות שעדיף יהיה לה להתדיין בבית דין רבני. זהו אמנם מקרה קלאסי בו האשה נענשת ומופלית לרעה אל מול הגבר אך גם בנסיבות מסוימות עונש זה יכול להיות עדיף לה על פני המצב בבית דין אזרחי. רצוי לזכור שה"עונש" המדובר הוא שלילת הכתובה ומתן גט, בעוד החלוקה הרכושית היא לפי חוק יחסי ממון. במקרים בהם עורך הדין יסיק כי החלת החוק וביטול הכתובה ישתלמו יותר לאשה, שממילא מייחלת לגט, הדיון בבית דין רבני יהיה לה עדיף.
כן.

כיצד עורכים צוואה?

אדם אשר רוצה להשפיע על רכושו גם לאחר מותו, להבטיח חלוקה שלו על פי העדפותיו ורצונו ולמנוע מקרובי משפחתו להתקוטט ראוי שיערוך צוואה. ככלל, הוא יכול לעשות זאת לבד עם עדים ו"לסגור את הסיפור" אבל כמובן שהוא לא רוצה. היוועצות בעורך דין ירושה לשם עריכת צוואה והסתייעות בו לשם השלמתה הם חיוניים בהחלט.

 אמנם אדם יכול לערוך את צוואתו לבד, אך בכל מקרה היא חייבת לעמוד בתנאים המוגדרים בחוק הירושה, בהתאם לסוג הצוואה שהוא רוצה לערוך ולכן חשוב ייעוץ של עורך דין מיומן. בזכות ייעוץ של עורך דין משפחה יוכל כל אדם להבין כיצד דברים עובדים, לקבל ידע ומידע חיוני בטרם קבלת החלטות, לתת מענה לתרחישים בעייתיים עתידיים ולמנוע פרצות אפשריות, להבטיח שלום בין כל קרוביו ועוד. עורך דין ירושה ידע לנסח את הצוואה כך שלא תותיר מקום לספק, ימלא את כל הפרוצדורות הנדרשות ויבטיח כי בעתיד הצוואה תוכל להיות מיושמת בקלות וביעילות מבלי להזדקק לערכאות משפטיות ומבלי לעורר שאלות, סכסוכים ושלל מצבים לא נעימים ובלתי רצויים.

מה זה תמ"א 38?

תמ"א 38 היא תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה. ב14 באפריל 2005  צוות של המועצה הארצית לתכנון ולבנייה בראשות האדריכל יונה פיטלסון הגיש לאישור תוכנית מתאר שהגה וניסח. ממשלת ישראל אשרה את התכנית ששואפת לתת מענה מיטבי לשיפור סיכוייהם של מבנים ברחבי מדינת ישראל לעמוד בפני רעידות אדמה; וכל זאת כדי למנוע את הסיכון הנובע ממיקומה של מדינת ישראל על השבר הסורי אפריקאי, מה שמגביר את הסיכון לרעידת אדמה עצמתית.

בפועל, הסיכון מרעידת אדמה בעצמה גבוהה נובע לא רק ממיקומה הגיאוגרפי של מדינת ישראל אלא גם ממצבם של בנייני מגורים בערים רבות. רבים מבנייני המגורים בערי ישראל נבנו טרם שנת 1980 ולפי כך הם אינם עומדים בתקן הישראלי לעמידות מבנים בפני רעידות אדמה. במילים אחרות מדובר בבניינים רעועים, ישנים ולא מתוחזקים. תכנית המתאר תמ"א 38 באה לשנות מצב זה ולשם כך הסדירה מגוון גדול של תמריצים שיוענקו לתושבים שיבחרו לשפץ ותחזק את בנייני המגורים שלהם, כך שיעמדו בדרישות התקן הזה. 

המודל שנכלל בתמ"א 38 שואף להמריץ את התושבים והרשויות לפעולה בעזרת תמריצים מגוונים, ביניהם, הקלות מיסוי; הקלות מנהליות ופרוצדורליות, למשל, קבלת היתר בנייה לחיזוק מבנה ללא צורך בהכנת תכנית מפורטת; תמריצים כלכליים, למשל מימון חלקי של חיזוק ושיפוץ המבנה; וכן הענקת זכויות בנייה, למשל, הרחבת יחידות דיור, הוספת מרפסות, הרחבת שטח הדירות, בניית דירות חדשות, הקמת עד שתי קומות נוספות, הקמת אגף נוסף, הוספת מרחבים מוגנים למבנים, הוספת מעלית ועוד. 

בפועל, מבחינת הדיירים תמ"א 38 אומר רווח ממשי – הם זוכים לבניין משופץ ומשודרג, עם דירה גדולה יותר, מעלית, ממ"ד או מרפסת שמש, כשכל עלויות השיפוץ והשדרוג הן על הקבלן, ומהם נדרשת השקעה מינימלית לצד הסיוט הכרוך בשיפוץ הבית שלכם (מחיר שווה לכל הדעות). 

איך עושים תמ"א 38? כיצד יוזמים את התחלת הפרויקט?

להלן פירוט של שלבים ביישום תמ"א 38 :

א. בשלב ראשון מומלץ לפנות לעורך דין תמ"א 38 שילווה את התהליך ויסביר אודותיו.

ב. בשלב שני יש לבחון האם הבניין עומד בתנאי המקדמי של החלת תמ"א 38 – ההיתר לבנייתו ניתן לפני 1.1.1980

ג. בשלב שלישי יש לכנס אסיפת דיירים במהלכה תוצג האפשרויות של יישום תמ"א 38 ויוצגו אפשרויות הפעולה.

ד. שלב רביעי – החתמת כלל הדיירים בבנין על כתב הסכמה עקרוני בו הם מצהירים האחד כלפי השני כי הם מעוניינים בקידום תהליך יישום תמ”א 38. 

ה. שלב חמישי – בחירת נציגות דיירים שתוביל את התהליך – בין שלושה לחמישה דיירים. 

ו. שלב שישי – איתור קבלן מתאים ליישום פרויקט תמ"א 38.

ז. שלב שביעי – בחירת קבלן וניהול מו"מ איתו בסיוע עורך דין תמ"א 38.

ח. שלב אחרון הוא שלב היישום הכולל, כמו כל שיפוץ, מעורבות גדולה של נציגות הבניין ואין סוף ריצות בין אנשי מקצוע. 

מי יכול לעשות תמ"א 38?

התנאי הבסיסי והראשוני של תמ”א 38 הוא שמדובר בבניין שההיתר לבנייתו ניתן לפני 1.1.1980. עמידה בתנאי מקדמי זה מספיקה כדי לפנות לעורך דין תמ"א 38 ולהתחיל להניע את תהליך השיפוץ ושדרוג של כל בנין מגורים שעומד בתנאי זה.

מהן זכויותיי בעת ביצוע תמ"א 38?

ליישום תמ"א 38 היבטים משפטיים רבים הקיימים בשני מישורים – במערכת היחסים שבין הקבלן לבין הדיירים ובמערכת היחסים בין הדיירים לבין עצמם. פרויקט תמ"א 38 הוא פרויקט מורכב מבחינה משפטית, מסחרית וחוזית ואין להקל ראש במורכבותו הגדולה. קשה להשלים פרויקט תמ"א 38 ללא ליווי משפטי מתאים.

עורך דין נדל"ן בעל ניסיון מודע היטב לכל השלבים של יישום תמ"א 38, הוא בעל ידע, כלים ומומחיות המסייעים לו להתמודד בהצלחה עם כל דרישות התהליך, להתגבר על האתגרים, לזרז את היישום וכל זאת תוך שימת לב לניואנסים ו"פינות" שיש "לסגור" כדי למנוע מחסומים ומכשולים בהשלמת התהליך.

 בין הפעולות אותן יכול וראוי שיבצע עורך דין תמ"א 38 בולטות הפעולות הבאות:

1. ייצוג הדיירים במשא ומתן מול דיירים אחרים.

2. ניסוח כתבי הסכמה של הדיירים להנעת התהליך.

3. סיוע בבחירת הקבלן.

4. ייצוג כלל הדיירים במשא ומתן מול הקבלן הנבחר.

5. חתימת חוזה התקשרות ייעודי בין הדיירים לקבלן שבחרו. 

6. פעולות בעת מימוש הפרויקט והשיפוץ בפועל – גם בשלב זה חשובה מעורבותו של עורך הדין שיפקח על מימוש התחייבויותיו של הקבלן וישלים את הפרויקט אשר סיומו מקים חובה לבצע תיקון בצו הבתים המשותפים בלשכת רישום המקרקעין.

לאור כל האמור ברור מדוע ליווי משפטי של דיירים המעוניינים ביישום תמ"א 38 על ידי עורך דין תמ"א 38 הוא חשוב ביותר.

אם מסכמים את יתרונותיו של ייצוג על ידי עורך דין חשוב למנות את היתרונות הבאים:

1. חסכון בזמן.

2. מניעת ו/או פתרון קונפליקטים בין הדיירים עצמם ובינם לבין הקבלן.

3. השגת תנאים מיטביים מהקבלן בזכות ניהול מו"מ איכותי.

4. מניעת מצב בו התהליך נכשל ותמ"א 38 לא מיושם – מצב כזה קורה לא מעט וחוזר על עצמו. ישנם לא מעט מכשולים בדרך ליישום הפרויקט וליווי של עורך דין מנטרל ביעילות רבים מהמוקשים.

5. מניעת מצב נפוץ בו קבלנים "קושרים" את הדיירים ועושים מניפולציות בעת הגשת ההצעות שלהם, תוך ניצול תמימותם וחוסר הידע של הדיירים. מצבים נפוצים אלה נמנעים אם הדיירים מקבלים ייעוץ משפטי טוב ומתאים. 

6. ניהול משברים בין הדיירים – עוד מצב נפוץ הוא מצב בו מרבית הדיירים מתעניינים ביישום פרויקט תמ"א 38 בעוד דיירים אחרים מתנגדים ליישום התהליך. התנגדויות אלה יוצרות מצב רגיש ונפיץ, כשסכסוך לגיטימי עלול להפוך למלחמת עולם. עורך דין נדל"ן בעל ניסיון יסייע לדירים להגיע לפשרה עם הדיירים הסרבנים. פשרה זו היא הכרחית להשלמת התהליך -החוק אמנם דורש הסכמה של 75% מהדיירים לשם יישום תמ"א 38, אולם הסכמה זו איננה מספיקה ליישום התהליך בפועל, משום שפעולות הכרוכות ביישומו דורשות הסכמה רחבה יותר. עורך הדין המייצג את כלל הדיירים יפנה אל הדיירים המתנגדים וינהל עימם משא ומתן במהלכו יזהה את הסיבות להתנגדותם ויציע פתרונות יצירתיים לסוגיות שהם מעלים. 

מדוע צריך עורך דין לתמ"א 38?

ליישום תמ"א 38 היבטים משפטיים רבים הקיימים בשני מישורים – במערכת היחסים שבין הקבלן לבין הדיירים ובמערכת היחסים בין הדיירים לבין עצמם. פרויקט תמ"א 38 הוא פרויקט מורכב מבחינה משפטית, מסחרית וחוזית ואין להקל ראש במורכבותו הגדולה. קשה להשלים פרויקט תמ"א 38 ללא ליווי משפטי מתאים.

עורך דין נדל"ן בעל ניסיון מודע היטב לכל השלבים של יישום תמ"א 38, הוא בעל ידע, כלים ומומחיות המסייעים לו להתמודד בהצלחה עם כל דרישות התהליך, להתגבר על האתגרים, לזרז את היישום וכל זאת תוך שימת לב לניואנסים ו"פינות" שיש "לסגור" כדי למנוע מחסומים ומכשולים בהשלמת התהליך.

בין הפעולות אותן יכול וראוי שיבצע עורך דין תמ"א 38 בולטות הפעולות הבאות:

1. ייצוג הדיירים במשא ומתן מול דיירים אחרים.

2. ניסוח כתבי הסכמה של הדיירים להנעת התהליך.

3. סיוע בבחירת הקבלן.

4. ייצוג כלל הדיירים במשא ומתן מול הקבלן הנבחר.

5. חתימת חוזה התקשרות ייעודי בין הדיירים לקבלן שבחרו. 

6. פעולות בעת מימוש הפרויקט והשיפוץ בפועל – גם בשלב זה חשובה מעורבותו של עורך הדין שיפקח על מימוש התחייבויותיו של הקבלן וישלים את הפרויקט אשר סיומו מקים חובה לבצע תיקון בצו הבתים המשותפים בלשכת רישום המקרקעין.

לאור כל האמור ברור מדוע ליווי משפטי של דיירים המעוניינים ביישום תמ"א 38 על ידי עורך דין תמ"א 38 הוא חשוב ביותר.

אם מסכמים את יתרונותיו של ייצוג על ידי עורך דין חשוב למנות את היתרונות הבאים:

 1. חסכון בזמן.

 2. מניעת ו/או פתרון קונפליקטים בין הדיירים עצמם ובינם לבין הקבלן.

 3. השגת תנאים מיטביים מהקבלן בזכות ניהול מו"מ איכותי.

 4. מניעת מצב בו התהליך נכשל ותמ"א 38 לא מיושם – מצב כזה קורה לא מעט וחוזר על עצמו. ישנם לא מעט מכשולים בדרך ליישום הפרויקט וליווי של עורך דין מנטרל ביעילות רבים מהמוקשים.

5. מניעת מצב נפוץ בו קבלנים "קושרים" את הדיירים ועושים מניפולציות בעת הגשת ההצעות שלהם, תוך ניצול תמימותם וחוסר הידע של הדיירים. מצבים נפוצים אלה נמנעים אם הדיירים מקבלים ייעוץ משפטי טוב ומתאים. 

 6. ניהול משברים בין הדיירים – עוד מצב נפוץ הוא מצב בו מרבית הדיירים מתעניינים ביישום פרויקט תמ"א 38 בעוד דיירים אחרים מתנגדים ליישום התהליך. התנגדויות אלה יוצרות מצב רגיש ונפיץ, כשסכסוך לגיטימי עלול להפוך למלחמת עולם. עורך דין נדל"ן בעל ניסיון יסייע לדירים להגיע לפשרה עם הדיירים הסרבנים. פשרה זו היא הכרחית להשלמת התהליך -החוק אמנם דורש הסכמה של 75% מהדיירים לשם יישום תמ"א 38, אולם הסכמה זו איננה מספיקה ליישום התהליך בפועל, משום שפעולות הכרוכות ביישומו דורשות הסכמה רחבה יותר. עורך הדין המייצג את כלל הדיירים יפנה אל הדיירים המתנגדים וינהל עימם משא ומתן במהלכו יזהה את הסיבות להתנגדותם ויציע פתרונות יצירתיים לסוגיות שהם מעלים.

מהם זכויותיי בתהליכי פינוי בינוי?

הליך פינוי בינוי מהווה הליך משפטי מורכב ורב רבדים שלא רק מצריך אלא אף מחייב שכירת שירותיו של עורך דין מקרקעין. אין כל סיכוי להשלים הליך פינוי בינוי ללא ליווי של עורך דין פינוי בינוי מהשורה הראשונה, בעל ניסיון, ידע, כלים ומיומנויות בתחום משפטי סבוך ומורכב זה.

ייעוץ של עורך דין פינוי בינוי וליווי הפרויקט נחוץ לכל המעורבים בתהליך – ייצוג דיירים בתהליך פינוי בינוי, ייצוג יזם בתהליך פינוי בינוי וייצוג קבלן בתהליך פינוי בינוי.

לכל אחד מהמעורבים אינטרסים משלו בפרויקט, תמריצים שונים להנעתו ויישומו וסיכונים שונים מפניהם הוא צריך להתגונן. את כל זאת יוכלו לקבל המעורבים רק אם ישכרו שירותיו של עורך דין מקרקעין שימקסם את הצלחת הפרויקט, יבטיח ויקל על ביצועו ויגן על הזכויות של מיוצגיו בפרויקט שנחשב לעסקת המקרקעין המסובכת ביותר שקימת

מה זה פינוי בינוי?

פינוי בינוי הוא כינוי לפרויקט מקרקעין מורכב במסגרתו מתחם מגורים מפונה, בניני המגורים שבו נהרסים עד ליסוד ובמקומם נבנים מבני מגורים חדישים יותר, שמכילים הרבה יותר דירות, על אותו שטח, ובאזור הבניה נבנות תשתיות יותר חדישות ואיכותיות.

איך עושים פינוי בינוי? מהם שלבי התהליך?

היזם מאתר שטח ומתחיל לפעול בכמה אישורים להנעת פרויקט פינוי בינוי:

א. פעולה מול הרשויות – עירייה ומדינה.

ב. פעולה מול הדיירים – החוק מחייב הסכמה של כ80% מדיירי הבנין לשם פינוי בינוי.

ג. פעולה מול הקבלן שיהיה מעורב בהריסת המבנה והקמת מבנה חדש עם תשתיות טובות.

משמשלים היזם את מהלכיו פרויקט פינוי בינוי יוצא לדרך. לאחר שלב הפרוצדורות והמנהלות – ברגע ששינם כל האישורים הנדרשים – הדיירים מפונים מביתם לדיור חלופי והקבלן מתחייב להשלים את הפרויקט תוך שלוש שנים, בסיומן שבים הדיירים לדירות חדשות, גדולות יותר עם תשתיות משופרות.

כיצד מתחילים ליזום תהליך של פינוי בינוי?

לרוב פרויקט פינוי בינוי הוא מלאכה מורכבת שמתחילה על ידי יזם. בפרויקט פינוי בינוי מעורבים דיירים, קבלן ויזם. היזם מאתר שטח ומתחיל לפעול ליישום פרויקט פינוי בינוי.

האם ומדוע יש צורך בסיוע של עורך דין מקרקעין כדי להתחיל , ליישם ולהשלים הליך פינוי בינוי?

הליך פינוי בינוי מהווה הליך משפטי מורכב ורב רבדים שלא רק מצריך אלא אף מחייב שכירת שירותיו של עורך דין מקרקעין. אין כל סיכוי להשלים הליך פינוי בינוי ללא ליווי של עורך דין פינוי בינוי מהשורה הראשונה, בעל ניסיון, ידע, כלים ומיומנויות בתחום משפטי סבוך ומורכב זה.

ייעוץ של עורך דין פינוי בינוי וליווי הפרויקט נחוץ לכל המעורבים בתהליך – ייצוג דיירים בתהליך פינוי בינוי, ייצוג יזם בתהליך פינוי בינוי וייצוג קבלן בתהליך פינוי בינוי.

לכל אחד מהמעורבים אינטרסים משלו בפרויקט, תמריצים שונים להנעתו ויישומו וסיכונים שונים מפניהם הוא צריך להתגונן. את כל זאת יוכלו לקבל המעורבים רק אם ישכרו שירותיו של עורך דין מקרקעין שימקסם את הצלחת הפרויקט, יבטיח ויקל על ביצועו ויגן על הזכויות של מיוצגיו בפרויקט שנחשב לעסקת המקרקעין המסובכת ביותר שקימת.

מהן תובענות אזרחיות?

תובענות אזרחיות הן תביעות שמגיש צד אחד נגד צד שני מכוח חוקים השייכים למשפט האזרחי. שני הצדדים לתביעה הם פרטים בחברה – אדם, תאגיד, עסק או ישות משפטית התובע לא את המדינה אלא פרט אחר. תביעות אזרחיות הן לרוב תביעות כספיות, קרי תובעות סכום כסף בגין מעשה או מחדל של הצד הנתבע. חלק אחר מהתביעות האזרחיות אינן כספיות והן כוללות תביעות לסעדים וצווים (שינוי או שמירה על מצב קיים); או תביעות לפסק דין הצהרתי (פסק דין המצהיר על קיומה של זכות או על קיומו של מצב קיים).

תביעות אזרחיות כוללות גם תביעות הנדונות בגופים מעין שיפוטיים אחרים כגון המוסד לביטוח לאומי (וועדות שונות של המל"ל), הוצאה לפועל ועוד.

מהו גישור?

גישור היא דרך אלטרנטיבית לפתרון סכסוכים. מעין משא ומתן שמפוקח על ידי גורם עצמאי וניטרלי, נטול אינטרסים ובעל הכשרה וידע מתאימים. עם השנים מוסד הגישור מהווה אלטרנטיבה ראשונה ועדיפה מפנייה לבית משפט. יתרונותיו הבולטים של הליך הגישור – חסכון בזמן, כסף וקשיים – כמו גם העומס הרב על בתי המשפט, והעובדה כי פניה אליהם מחייבת הרבה כסף ובזבוז של שנים עד להכרעה, גורמת לצדדים לסכסוך לבחור באופציה של גישור, כשרק אם זה ייכשל יפנו לבית המשפט. גישור מאפשר פתרון של כל סוגי הסכסוכים, סכסוך זוגי ( קרא עוד על גישור בהליך גירושין), סכסוך עסקי מסחרי (קרא עוד

על גישור עסקי וגישור מסחרי) וכן סכסוך אזרחי שהוא שם כולל למחלוקת בין אנשים פרטיים במדינה שאיננו על רקע עסקי, איננו מתקיים בעולם המסחר ואיננו בין אדם לגוף ציבורי, אלא בין אדם אחד לאדם אחר.

אל הליך הגישור מגיעים צדדים המוכנים להידברות. במהלך פגישות הגישור הם מתדיינים באפשרויות פתרון יצירתיות שיניחו את דעתם של שני הצדדים וישמרו את האינטרסים המרכזיים עליהם הם רוצים להגן. המגשר ממקד את הצדדים לגישור במחשבה על העתיד ובדרכי פתרון ומונע מהם להתבוסס ברגשות שליליים ובסגירת חשבונות המובילים להתכתשויות בלתי נגמרות.

בסיום הליך גישור מוצלח מגובשות דרכים לפתרון הסכסוך שנכללות בהכסם גישור אותו מאשרים בבית משפט.

אילו סכסוכים אזרחיים יכולים להיפתר על ידי גישור?

כל סכסוך אזרחי יכול וראוי שייפתר על ידי גישור. נפוצים במיוחד סכסוכי שכנים, סכסוכים בין בני משפחה על רקע ירושה, סכסוכים בין שוכרים ובעלי בית ועוד. למעשה, גישור אזרחי יכול להשתלב כהליך המהווה אמצעי פתרון לכל סוגי המחלוקות והסכסוכים.

מהם המקרים בהם זכאים לפיצוי פיטורין?

 • בכל מקרה בו המעסיק פיטר את העובד מעבודתו.
 • בכל מקרה בו נפטר מעסיק או פשט רגל, לחילופין בחברה – בכל מקרה של פירוק

התפטרתי מהעבודה. האם אני זכאי לפיצוי פיטורין?

באופן עקרוני עובד שהתפטר ממקום עבודתו לא יהיה זכאי לפיצוי פיטורין. יחד עם זאת חוק פיצוי פיטורין מכיר במקרים חריגים בהם גם אם העובד התפטר מעבודתו יהיה זכאי לפיצוי פיטורין

האם עובד שפוטר לאחר 11 חודשי עבודה יהיה זכאי לפיצוי פיטורין?

באופן עקרוני זכאות לפיצוי פיטורין קמה לאחר 12 חודשי עבודה ואולם סעיף 3 לחוק קובע כי פיטורין שנעשים בסמוך להשלמת שנת עבודה מלאה יראו כאלו שנועדו להימנע מתשלום פיצוי הפיטורין ולכן כל עוד המעסיק לא הוכיח אחרת, יהיה זכאי העובד לפיצוי פיטורין בנסיבות אלה.

כיצד מחשבים את פיצויי הפיטורין?

בעת חישוב פיצויי פיטורין יילקח בחשבון שכר חודש אחד לכל שנת עבודה.
לעובד שעתי יערך החישוב על בסיס 12 המשכורות האחרונות

האם ניתן שלא לשלם פיצויי פיטורין לעובד שפוטר?

שלילת פיצוי פיטורין הינה אקט המהווה סנקציה קשה ובית הדין נוהג לקמץ במתן היתרים לשלילת פיצוי פיטורין. יחד עם זאת, סעיפים 16 ו-17 לחוק פיצויי פיטורים מפרטים את הנסיבות אשר במסגרתן רשאי המעביד לפטר עובד מבלי לשלם לאחרון פיצוי פיטורים. אי תשלום הפיצויים יכול להיות חלקי או מלא. היות ומדובר בסנקציה חמורה ביותר, נטל ההוכחה הכבד מוטל על כתפיו של המעביד.

כיצד מזמנים לשיחת שימוע?

על המעסיק להעביר לידי העובד מכתב ובו לזמן אותו לשיחת שימוע בדבר בחינת האפשרות להמשך העסקתו בעבודה

מה יש לציין על גבי מכתב ההזמנה לשימוע?

ראשית יש לציין כי מדובר בהזמנה לשיחת שימוע לבחינת המשך העסקתו של העובד בחברה.

 • יש לציין מהן הסיבות לקיום שיחת השימוע.
 • כמו כן יש לציין את מועד השיחה ומיקומה.
 • יש לציין בפני מי תערך השיחה.
 • יש לציין כי לעובד זכות להגיע לשיחת השימוע כשהוא מיוצג בידי עו"ד ו/או מי מטעמו.

מה קורה כאשר העובד מפוטר מבלי שנערכה לו שיחת שימוע?

בתי הדין לעבודה אינם מקלים ראשם בעובדה כי מעסיק פיטר עובד מבלי שערך לו שיחת שימוע כנדרש. ככל שלא נערכה לעובד שיחת שימוע בטרם הפיטורים ו/או ככל ושיחת השימוע היתה לקויה יכול העובד להגיש תביעה לבית הדין לעבודה ולבקש מבית הדין ביטול הפיטורים או לחילופין פיצוי כספי בגין הליך פיטורין שאינו תקין.

עובד שעתי המבקש לסיים את העסקתו או לחילופין המעסיק מבקש לפטרו. כמה זמן מראש יש להודיע על סיום העבודה?

 • התשובה לשאלה זו טמונה למעשה בוותק העבודה אצל המעסיק:
  • התפטרות במהלך השנה הראשונה לעבודה– יש לתת הודעה מוקדמת של יום אחד לחודש עבודה. כלומר אם וותק העבודה הוא 8 חודשים, יש לתת הודעה מוקדמת בת 8 ימים.
  • התפטרות במהלך השנה השניה לעבודה – יש לתת הודעה מוקדמת של 14 ימים ובנוסף עוד יום בעבור כל 2 חודשים. כלומר אם וותק בעבודה הוא שנה ו-4 חודשים, יש לתת הודעה מוקדמת של 16 ימים (14+ 2 ימים).
  • התפטרות במהלך השנה השלישית לעבודה – יש לתת הודעה מוקדמת של 21 ימים ויום נוסף בעבור שני חודשים. כלומר אם וותק בעבודה הוא שנתיים וחצי, יש לתת הודעה מוקדמת בת 24 ימים (21 + 3 ימים)
  • התפטרות מעל שלוש שנים – יש לתת הודעה מוקדמת בת חודש ימים

האם החובה לתת הודעה מוקדמת חלה על שני הצדדים באופן שווה?

 • התשובה היא חיובית. החובה לתת הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות חלה על שני הצדדים, הן על המעסיק והן על העובד.
 • המעסיק חייב לתת הודעה מוקדמת בדיוק כמו העובד ובהתאם לפרקי הזמן המפורטים מעלה.

כמה זמן מראש יש לתת הודעה מוקדמת על סיום עבודתו של עובד עם משכורת?

 • ככל שמדובר בוותק עבודה עד חצי שנה  – יש לתת הודעה מוקדמת של יום בעבור כל חודש עבודה.
 • ככל שמדובר בוותק עבודה בין למעלה מחצי שנה ועד שנה – יש לתת הודעה מוקדמת בת 6 ימים ויומיים וחצי נוספים בעבור כל חודש עבודה מעבר לחצי שנה. כלומר עם עבדתי 10 חודשים, ההודעה המוקדמת תהא בת  16 ימים (6 ימים + 2.5 *4 )
 • ככל שמדובר בוותק עבודה של שנה ומעלה – ההודעה המוקדמת היא של חודש אחד.

המעסיק פיטר אותי באופן מיידי ולא נתן לי הודעה מוקדמת כנדרש. מה באפשרותי לעשות?

 • ככל שהמעסיק פיטר את העובד מבלי שניתנה לו הודעה מוקדמת כדין, הרי שהדבר מהוו הפרה מובהקת של החוק. באפשרות העובד להגיש תביעה בבית הדין לעבודה לתשלום פיצוי בגין ההודעה המוקדמת שלא שולמה לו.
 • כאן המקום לציין כי באפשרות המעסיק לוותר על עבודתו של העובד בתקופת ההודעה המוקדמת (בין אם מדובר בפיטורים ובין אם מדובר בהתפטרות)  אולם תוך תשלום מלא חלף הודעה מוקדמת שהייתה אמורה להיות משולמת לו.

התפטרתי ואני לא מעוניין לעבוד בתקופת ההודעה המוקדמת. האם המעסיק רשאי לנכות מהשכר את תמורת ההודעה המוקדמת?

 • החובה לתת הודעה מוקדמת חלה גם על עובד שמתפטר מעבודתו. בית הדין קבע כי בהתאם להוראות חוק הגנת השכר (סעיף 25 (ב)), ככל והעובד לא נתן הודעה מוקדמת כפי שנדרש רשאי המעסיק לנכות לו משכרו את גובה ההודעה המוקדמת.

נשארו לכם עוד שאלות?

אתם מוזמנים להתייעץ איתנו

מענה טלפוני

לקבלת ייעוץ טלפוני חייגו עכשיו: 03-5285656

טופס יצירת קשר

נשארתם עם עוד שאלות. כתבו לנו ונשוב אליכם בהקדם. לחצו כאן.