עורך דין הוצאה לפועל

החוק בישראל מחייב אבות לשלם דמי מזונות לילדיהם ובמקרים מסוימים מחייבם אף לשלם מזונות לנשותיהם. חיוב זה מבורך וחשוב אולם מה קורה כאשר הבעל מסרב לשלם מזונות? לא מכבד את החובות המוטלות עליו ומתחמק מתשלום מזונות? האם וכיצד ניתן לדרוש תשלום מזונות ילדים או תשלום מזונות אשה? באמצעות הוצאה לפועל. הוצאה לפועל הוא הליך בעזרתו מוציאים לפועל בעזרת גוף של במדינה – לשכת ההוצאה לפועל פסקי דין, ממשים שטרות ובדרכים שונות כופים על אדם לעמוד בהתחייבויותיו.

לשכת ההוצאה לפועל, בה נידונות תביעות הוצל"פ מגוונות, עמוסה באופן קיצוני בתביעות שעניינן המרכזי הוא מזונות. נשים רבות המשוועות לסיוע כלכלי ומחכות עד בוש לכספי אבי ילדיהן תובעות בשמן ו/או בשם הילדים את הכספים המגיעים להם. תביעות אלה מכונות תיקי מזונות. נשים וילדים אלה המכונים "זוכים בתיקי מזונות" זקוקים לסיוע משפטי מאת עורך דין. עורכי דין משפחה המומחים גם בתחום ההוצאה לפועל מייצגים את הזוכים בתיקי המזונות. ייצוג זה ומצב הדברים בו מצויים הזוכים מעלים שאלות רבות: מה אפשר לעשות כשהבעל לא משלם מזונות? האם וכיצד ניתן לתבוע תשלום מזונות? מהם ההליכים של תביעת דמי מזונות בהוצאה לפועל? מדוע נחוץ ייעוץ של עורך דין לשם מימוש פסק דין מזונות בהוצאה לפועל?

כל התשובות לפניכם.

1. האם ניתן לאכוף פסק דין למזונות?

כן פסק דין למזונות ניתן לאכיפה.

2. כיצד מתבצעת אכיפה של פסק דין מזונות?

במידה והבעל לא משלם מזונות, יכול הזוכה – מי שניתן לטובתו פסק דין מזונות – לפנות להוצאה לפועל ולהתחיל בתהליכי גביית חוב מזונות.

3. מה ניתן לעשות כאשר הגרוש, הפרוד ו/או האבא מסרב לשלם מזונות?

במקרים כאלה ניתן לפנות ללשכת ההוצאה לפועל ולהגיש בקשה למימוש פסק הדין. את הבקשה ניתן להגיש בכל אחת מלשכות ההוצאה לפועל בארץ. בעצם הגשת התביעה הנ"ל נפתח כנגד החייב במזונות תיק הוצאה לפועל.

4. מהם ההליכים של תביעת דמי מזונות בהוצאה לפועל?

פתיחת תיק המזונות בהוצאה לפועל מתחילה כאשר הזוכה – מי שניתן לטובתו פסק דין מזונות –  מגיש  בקשה למימוש פסק דין מזונות. בשלב הבא, עקב הבקשה, מוציא מנהל לשכת ההוצאה לפועל אזהרה לחייב, הדורשת ממנו לשלם את חוב המזונות תוך 20 יום, אחרת יוטלו עליו הגבלות. במהלך 20 הימים הללו יכול להתגונן החייב בדרכים שונות (קרא עוד על ייצוג זוכים בתיקי מזונות) או לעכב את תשלום המזונות מבלי שיושתו עליו הגבלות. כמובן שהוא יכול גם לשלם את דמי המזונות.

במידה ויבחר לא לשלמם ולא ינקוט צעדי התגוננות (טענת פרעתי, הגשת בקשה לעיכוב הליכים או בקשת עיכוב ביצוע של פסק הדין) ינקטו נגדו הליכים בהוצאה לפועל, הכוללים הגבלות שונות, עיקולים ועוד.

5. מדוע נחוץ ייעוץ של עורך דין לשם מימוש פסק דין מזונות בהוצאה לפועל?

התנהלות בהוצאה לפועל איננה פשוטה כפי שהיא יכולה להיראות. עורך דין הוצאה לפועל נחוץ לייצוג בתיקי מזונות ויכול לסייע לזוכה בדרך למימוש פסק הדין באופן משמעותי. מהמורות רבות ניצבות בפני אשה שאבי ילדיה לא מעוניין לשלם לה מזונות; ואם זהו המצב צפוי לה קרב משפטי לא פשוט שרק שירותיו של עורך דין יוכלו לסייע לה לנצח בו. כמו כן סביר שאב שיוצא לקרב ומסרב לשלם דמי מזונות יצטייד בעצמו בעורך דין הוצאה לפועל מיומן וממולח ואין זה כדאי כלל להיוותר מולו ללא סיוע.

בין הפעולות המגוונות שמבצע עורך דין הוצאה לפועל עבור לקוחותיו שהינם זוכים בתיקי מזונות הם:

א. הגשת הבקשה למימוש פסק דין.

ב. צירוף המסמכים הנחוצים לבקשה.

ג. התגוננות מול צעדי המגננה של החייב. במקרים אלה חשוב במיוחד ליווי של עורך דין הוצאה לפועל שיוכל להתמודד עם טענת פרעתי ו/או למנוע עיכוב הליכים ועיכוב פסק דין.

ד. ייצוג בערעור על החלטות רשם ההוצאה לפועל.

ה. ניהול שוטף של התיק-  הגשת בקשות להגדלת החוב מעת לעת ועל פי הצורך.

ו. הכנת והגשת בקשות להקטנת החוב בהתאם לשינויים שיחולו בנסיבות, למשל, כאשר החייב שילם את החוב ו/או חלק ממנו שלא באמצעות לשכת ההוצאה לפועל. לפעולה זו חשיבות רבה. יש שישאלו למה שהזוכה יטרח לעדכן בפרעון החוב? זאת משום שהחוק קובע שזוכה שקיבל תקבול ישיר, כלומר שלא באמצעות ההוצאה לפועל ולא דיווחה על כך תוך 7 ימים, תחוייב בהוצאות.

ז. הגשת הבקשות לעיקולים על חשבונות בנק, משכורות ונקיטת הליכים אופרטיביים לגביית החוב.

ח. בקשות ונקיטת פעולות לשם הטלת הגבלות והוצאת צו מאסר.