פסק דין שניתן על ידי המפקחת על הבתים המשותפים בתל אביב לפני מספר ימים בתיק בו ייצג משרדינו (בשיתוף עוה"ד עדה פרנקל – המפקחת על המקרקעין בדימוס), עונה בעצם על שתי שאלות מרכזיות בעולם הבתים המשותפים. האחת, האם יכולים בעלי דירות להימנע מתשלום הוצאות בניגוד להחלטה שהתקבלה כדין באסיפת דיירים. והשנייה, אלו שירותים יכולים בעלי דירות להחליט לקבל בבניין שלהם והרוב הדרוש.

המפקחת על המקרקעין קיבלה את עמדתנו ודחתה את התביעה, כאשר בתמצות נקבע כי בנושאי ניהולו של הרכוש המשותף, קובעים בעלי הדירות, בהחלטה המתקבלת באסיפה כללית של בעלי הדירות, את דרכי ניהולו של הרכוש המשותף, היקף השירותים שיינתנו לצרכיהם, העלויות הדרושות לשם כך וכן מתן שירותים אלו באמצעות גופים חיצוניים. כל החלטה כזו, ככל שאיננה פוגעת בקניינו הפיזי של בעל דירה, הן החלטות המתקבלות ברוב רגיל של האסיפה הכללית ומחייבות את בעלי הדירות.

%d7%9c%d7%91%d7%95%d7%a0%d7%98%d7%99%d7%9f-1

%d7%9c%d7%91%d7%95%d7%a0%d7%98%d7%99%d7%9f-2

%d7%9c%d7%91%d7%95%d7%a0%d7%98%d7%99%d7%9f-3

%d7%9c%d7%91%d7%95%d7%a0%d7%98%d7%99%d7%9f-4