עורך דין דמי מזונות

אחד המושגים שמעוררים הכי הרבה חרדה בלבו של כל גבר שעומד לשנות את הסטטוס ל"גרוש" או ל"פרוד" הוא צמד המילים "דמי מזונות". הדרישה החוקית ממנו וחובתו הבלתי ניתנת לפשרה לשלם מזונות לילדיו עד הגיעם לגיל 18, ובוודאי חובתו לזון את אישתו עד לרגע הגירושים בפועל מדירה שינה מעיניו. שפע של מונחים, פעולות חישוב מורכבות, השפעה של נסיבות ועוד פוגמים ביכולתו להבין כמה יידרש לשלם דמי מזונות, למי ועד מתי.

הבנה זו חשובה הן כשיקול לפני החלטה על גירושים, הן כידע הנחוץ לתכנון מושכל של העתיד והן כאמצעי לגיבוש אסטרטגיה במהלך הגירושים. גם לאשה חשוב להבין כמה ילדיה יקבלו, למה היא זכאית ומה תוכל לדרוש מבעלה בשמה ו/או בשם ילדיה.

כאן ימצאו האישה והבעל את כל התשובות לכל השאלות.

1. מה זה דמי מזונות?

דמי מזונות הוא כינוי לסכום כסף שעל אב לשלם לילדיו ועל בעל לשלם לאשתו. ישנו הבדל בין מזונות אישה המשולמים לאשה על ידי הבעל עד לרגע הגירושים; ובין מזונות ילדים המשולמים על ידי האב לילדיו עד הגיעם לגיל 18. גובה דמי המזונות תלויים בגורמים רבים ומשתנים. חובתו זו של האב לזון את ילדיו קבועה בהלכה היהודית והיא מוחלטת – לא ניתן לערער עליה או להגבילה והיא איננה תלויה בהכנסות האב, ביכולתו הכלכלית ובהוצאותיו או ביחסיו עם ילדיו, אלא תלויה אך ורק בצורכיהם של הילדים.

מזונות ילדים

2. מה זה מזונות ילדים?

אלה הם דמי מזונות שאב משלם לילדיו עד גיל 18 ואשר אמורים לספק את צורכיהם. בין גיל 18 לגיל 21 סכום זה משתנה ויורד לשליש מהסכום המקורי.

3. רק האב משלם מזונות ילדים?

לא. גם האם מממנת את הוצאות ילדיה וגם עליה מוטלת החובה לספק את צורכיהם. נשאלת השאלה – מי משלם מה?
ישנה הבחנה בין שני סוגי מזונות – מזונות הכרחיים ומזונות מדין צדקה.

את המזונות ההכרחיים הכוללים מה שנחוץ לילד לשם מחיה משלם האב; את המזונות מדין צדקה שאינם הכרחיים אך הם נחוצים משלם האב עד שהילד מגיע לגיל שש ולאחר מכן האב והאם מתחלקים במימונם בהתאם לגובה הכנסותיהם.

מזונות הכרחיים אמורים לממן את כל צרכיו ההכרחיים של הילד, ביניהם, דיור, חינוך, הלבשה והנעלה, מזון, טיפול, הוצאות רפואה וכיוצא באלה. מזונות דין צדקה אמורים לממן את כל ה"אקסטרות", כל אותם צרכים חיוניים שאינם הכרחיים למחייתו של הילד אך משפיעים על איכות חייו. בין הצרכים מדין צדקה נכללים חוגים, פעילויות העשרה, דמי כיס, צעצועים, טיולים, פעילויות פנאי ועוד.

4. כמה מזונות אשלם לילדיי?

זוהי שאלת השאלות. כל אב תוהה כמה מזונות אשלם לילדיי, כמה מזונות יפסקו לי ומה יהיה העול הכלכלי שיוטל עלי. התשובות לשאלות אלה אינן פשוטות. החישוב של גובה מזונות ילדים הוא מורכב וקשה לחזות מראש בדיוק כמה כסף יוטל עליך לשלם בכל חודש. אין נוסחה מדויקת לחישוב דמי מזונות. גובה דמי המזונות מושפע ממשתנים מגוונים ונסיבות משתנות ורק עורך דין גירושין מומחה יוכל לעשות את החישובים הנדרשים כדי לשער אילו דמי מזונות הם סבירים במצב הדברים הנתון.

בין הנסיבות המשפיעות על חישוב דמי מזונות נכללות הנסיבות הבאות:

א. מספר הילדים –  הסכום המינימלי של דמי המזונות נע בין 1,250-1,650 שקל עבור כל הילדים, תלוי בנסיבות של כל מקרה.

ב. צורכיהם של הילדים, בהתחשב בגילם.
משמעות מיוחדת ניתנת להוצאות דיור ואחזקה. בנוסף לסכום המינימום של דמי המזונות, אותם 1150 ש”ח, נדרש האב לשלם עבור מגוריהם של כל הילדים ואחזקתם; כאשר אם מדובר בילד אחד, ישלם האב כשליש מהוצאות הדיור והאחזקה; אם מדובר בשני ילדים ישלם האב ארבעים אחוזים מהוצאות אלה ואם מדובר בשלושה ילדים ויותר ישלם האב חמישים אחוז מהוצאות אלה.

ההוצאות שמתחשבים בהן לשם חישוב גובה מזונות הם הוצאות על חינוך, בריאות ודיור וכן על צרכים מיוחדים של הילדים (פיזים או נפשיים) אם קיימים. אם תרצו להתקרב ולקבל מושג כמה מזונות תדרשו לשלם, נוכל לסבר את אוזניכם באמצעות דוגמה:

דמי מזונות לילד אחד בן שנתיים יחושבו כך: מינימום דמי מזונות לילד 1,150 ש"ח. שליש מהוצאות הדיור – אם האם שוכרת דירה בתל אביב ומשלמת 4,500 ש"ח שכר דירה, 1500 ש"ח ימומנו על ידך. לכך תוסיף מחצית מעלות הגן הפרטי, עוד 1,500 ש"ח.

כמובן שאם יש יותר ילדים לא תידרש לשלם לכל אחד מהם את כל הסכומים הנ"ל ובעת קביעת הסכום לשאלת גובה הכנסתך גם יינתן משקל.

ג. ההשתכרות או פוטנציאל ההשתכרות של האם והאב: אמנם שני מאפיינים אלה אינם משפיעים על גובה דמי מזונות הילדים אשר נקבעים בהתאם לצרכים של הילדים אך גובה ההכנסות ו/או פוטנציאל השתכרותם של ההורים בהחלט משפיע על חלוקת תשלום המזונות בין השניים. למרות שעל האב מוטלת החובה לשאת בנטל מימון צרכיו ההכרחיים של ילדיו, כיום קיימת מגמה הולכת וגוברת של בתי המשפט לפסוק מזונות לאחר בחינה אובייקטיבית של מצב ההורים בעיניים שויוניות. על כן ההכנסה הנוכחית או האפשרית של האם כן תשפיע על הקביעה כמה האב ישלם.

5. במידה והילדים נמצאים במשמורת האב הוא יצטרך להמשיך ולשלם דמי מזונות?
לא. במידה והילדים נמצאים במשמורת האב הוא לא ישלם לאם דמי מזונות עבור צורכיהם מאחר והוא מספק אותם.

במקרים מסוימים, ישלם האב לאם "דמי אירוח" שאמורים לממן את שהייתם של הילדים אצלה בזמנים שנקבעו בהסדרי הראייה בין ההורים.

6. האם סכום המזונות או החובה לשלמם משתנים במקרים של משמורת משותפת?
הם בהחלט מושפעים. במרבית המקרים חלה הפחתה של 25% בדמי המזונות. אולם, בשנתיים האחרונות ישנה מגמה שאף מתחזקת בחודשים האחרונים, לפיה, אין להסתפק בהפחתה סמלית זו אלא יש, במקרים מסוימים לבטל לגמרי את חובת תשלום המזונות. אנו עדים לאחרונה לעוד ועוד פסקי דין שמבטלים כליל את החיוב במזונות כאשר יש משמורת משותפת וכאשר ההורים משתכרים דומה. כמובן שהכרעה כזו תלויה בנסיבות ואיננה אוטומטית.

מזונות אשה

1. מה זה מזונות אשה?

מזונות אשה הם דמי מזונות שהבעל חייב לשלם לאשתו עד לרגע הגירושים בפועל. על פי ההלכה היהודית האשה "עולה ואינה יורדת עימו". מרגע ההחלטה על הפרידה ועד למתן הגט חייב הבעל לספק לאשתו את רמת החיים לה היתה מורגלת. דמי המזונות שישולמו לה אמורים להבטיח כי הפרידה לא תשפיע לרעה על איכות חייה ועל מצבה הכלכלי ויכולותיה הפיננסיות.

חשוב להבין כי הזכות למזונות אשה איננה אוטומטית והיא תלוית נסיבות. כך, למשל, במקרים בהם האשה עובדת ומשתכרת סכום ראוי שמאפשר לה לקיים את עצמה, לא בהכרח ייפסקו לה מזונות אישה. זהו הבדל מרכזי נוסף בין מזונות למזונות אשה – מזונות ילדים ייפסקו כמעט כמעט בכל מקרה, למעט כמה חריגים.

מזונות אישה ישולמו לאישה רק אם חיה עם הגבר חיים משותפים ארוכים.לרוב, גם ידועה בציבור זכאית למזונות אשה וזאת רק בהתקיים תנאים ונסיבות מסוימים אשה.

2. איך מחשבים גובה דמי מזונות אישה?

בדומה לחישוב גובה מזונות ילדים חישוב מזונות אישה גם איננו פשוט. משום שאין נוסחה לחישוב דמי המזונות קשה לחזות מראש כמה ייאלץ לשלם הבעל. בשונה ממזונות ילדים המשולמים לתקופה ארוכה – עד הגיע הילדים לגיל 18, מזונות אשה משולמים רק עד רגע הגירושים בפועל. כלומר, מרגע הפרידה ועד מתן הגט.

גובה מזונות אשה תלוי במשתנים רבים, ביניהם, רמת החיים של האשה, הכנסותיה והכנסות הבעל וצורכי האשה לרבות דיור, הלבשה וקןסומסטיקה, הוצאות רפואיות, תשלום חשבונות וכדומה.

3. האם נשים ידועות בציבור זכאיות למזונות אשה?

כן. בתי המשפט קבעו כי על אף שהדין האישי, אשר מקים את חובת הבעל לשלם דמי מזונות לאשתו, אינם חלים על ידועה בציבור, זכות זו עומדת לה מכוח הסכם בין הבעל לאישה. עצם זה שלא נישאו אלא רק חיו יחד זמן רב לא מוריד מההתחייבויות ההדדיות בין בני הזוג, לא מפחית מעוצמת הקשר ולא מבטל את זכויותיה של האישה שדומות מאד לזכויות שהיו לה לו הייתה נישאת לשותפה לחיים.

4. האם ילדים משותפים של בת זוג ידועה בציבור זכאים למזונות ילדים?

כן.