תקציר פסק דין בתביעה רכושית בין ידועים בציבור – תמ"ש 13849-03-13

בתיק זה ייצגנו לקוח, אשר בת זוגו לשעבר, הגישה נגדו תביעה רכושית, בה עתרה לקבל מחצית מהנכסים שלטענתה צברו הצדדים במשותף, במהלך התקופה שחיו כבני זוג ידועים בציבור.

בעקבות בחירת אסטרטגיה נכונה וניהול מוצלח של הליכי הליטיגציה והחקירות, הצלחנו להוכיח כי אין ממש בטענות כנגד הלקוח. בית המשפט

(כב' השופטת חגית מטלין) קיבל את עמדתנו באופן מלא, דחה את התביעה ואף חייב את התובעת בהוצאות משפט בסך של 10,000 ₪. מדובר בבני זוג בשנות ה- 50 לחייהם, אשר חיו יחד כבני זוג במשך תקופה של כ – 12 שנים. במהלך תקופת החיים המשותפים שלהם, הקים האיש חברה בתחום המחשבים.

לאחר 12 שנים משותפות, הצדדים נפרדו והאשה הגישה תביעה, בה טענה כי מגיעות לה מחצית מהזכויות בחברה, וכן מחצית מזכויות בשורה ארוכה של נכסים, אשר לטענתה נרכשו ונצברו במהלך תקופת החיים המשותפת.

אנו טענו, כי בין הצדדים לא התקיים כל שיתוף רכושי ולמרות שחיו יחד כבני זוג במהלך תקופה ארוכה, הם שמרו על הפרדה רכושית מוחלטת, כאשר לאשה מעולם לא היה חלק בחברה ו/או בעסקים של האיש, היא מעולם לא עבדה בחברה וכל העניינים הכלכליים התנהלו בנפרד. בדיון הראשון שהתקיים, עלתה השאלה האם ניתן להסכים כי הצדדים אכן היו "ידועים בציבור" ולמקד את ההליך בסוגיית השיתוף הרכושי. מתוך שיקול אסטרטגי, החלטנו להסכים להצעת בית המשפט, הואיל ואכן לא הייתה מחלוקת כי בכל הנוגע לחיי ה – "יום יום", הצדדים אכן חיו והתנהלו כבני זוג.

במהלך אותו דיון, הופנו הצדדים להליך של גישור, אך הוא לא צלח וההליך חזר להתנהל בבית המשפט.

לאחר כישלון הגישור, הושקע עיקר המאמץ בהכנה דיון ההוכחות, ובעיקר בהכנה לחקירת האישה, הואיל ובכתבי הטענות שהגישה לבית המשפט,

נמצאו סתירות מהותיות בגרסתה, לרבות הודאה שלה כי ידעה שאין לה ולא יהיו לה כל זכויות בעסק שהקים בן הזוג.

האסטרטגיה שננקטה בעת הדיון בבית המשפט

בחקירה שניהל עו"ד מאור אסולין, הצלחנו לקעקע בצורה משמעותית את אמינותה של התובעת, להוכיח לבית המשפט את אותן סתירות בגרסתה ולגרום לה לא אחת להתבלבל בדברים שאמרה.

האופן שבה התנהלה החקירה, וההתמקדות ב – "פרטים קטנים", שלעיתים נראים זניחים, אך יכולה להיות להם משמעות רבה, גרמה לכך שהתובעת כשלה בעדותה, החלה להמציא טענות חדשות שמעולם לא הועלו קודם לכן ולמעשה נשמטה הקרקע מתחת לכל טענותייה. בפסק הדין, ציטטה כב' השופטת, חלקים נרחבים מהחקירה הנגדית של התובעת, בה הצלחנו להוכיח כי טענותייה אינן נכונות. כמן כן, ציטט בית המשפט פסיקה רבה שאליה הפננו בסיכומנו, אשר מבהירים כי עצם החיים המשותפים כבני זוג ידועים בציבור, אינם מקנים זכות אוטומטית לשיתוף רכושי, בוודאי כאשר מדובר בנכסים עסקיים.

לסיכום – בתיק זה הוכח פעם נוספת, כי בחירת אסטרטגיה נכונה אשר מתאימה לנסיבות המקרה, בשילוב עם ניהול מקצועי של ההליכים בבית המשפט, הכנה יסודית לחקירות וירידה לפרטים, מובילה לתוצאות. במקרה שלעיל, התביעה נגד לקוחנו נדחתה, והוא אף קיבל סך של 10,000 ₪ בגין הוצאות משפט.

החשיבות של טיפול משפטי יסודי ומעמיק בכל האמור בהליכי ייצוג וליטיגציה בבית המשפט

בעת קיומו של הליך גירושין צצות בתדירות גבוהה תביעות רכוש שונות. קביעה זו ניכרת הדברים אמורים גם בעת תהליך היפרדות של זוג שהינו בגדר "ידועים בציבור". על-פי הסדר "הלכת השיתוף", ובהיעדרו של הסכם ממון מסודר בין בני הזוג, הנ"ל שותפים מלאים בנכסיהם מיום הנישואים/ ההכרה של "ידועים בציבור" ,ועל כן בכל עת הם יכולים לדרוש את חלקם בנכסים הללו.

בעת חלוקת הרכוש הממון/הנכסים שנצברו עלולים לעמוד בפני חלוקה שווה בין בני הזוג. במקרה בו אחד מבני הזוג מייסד עסק, או/ו לחילופין מגיע למערכת היחסים עם עסק קיים, אשר צבר לו מוניטין והון, בהיעדרו של הסכם ממון מסודר בין שני הצדדים, ישנה סכנה כי ההון אותו צבר העסק, הן הנזיל, והן הנכסים בהם הוא מחזיק, כמו גם המוניטין אותו צבר ואשר הוא בר תמחור, יהוו עילה לתביעה של מחציתו בידי בן/בת הזוג.

ליווי משפטי חכם ומעמיק, המעמיק לניואנסים ורזולוציות גבוהות , למידה פרטנית של רצף היחסים  בין בני הזוג, כמו גם יחסם/התנהגותם כלפי רכושם/עסקיהם בזמן הזוגיות המשותפת הינם כלי שרת לניהול נכון של התיק. זאת ועוד, מיפוי מקיף ונכון של הלך הדברים בזמן הווה, הינם ככלי ביד היוצר ללהשלמת התמונה הכללית ולהבנייתו של תיק הראיות. נקיטת אסטרטגיה זו, אשר בחובה למידה מעמיקה של התיק, ירידה לפרטים ושליטה מלאה בקצב של דיוני ההוכחות בנושא רגיש זה של ממון הנצבר בתקופת הזוגיות, מהווים מפתח להצלחתו של הקו המשפטי. הנ"ל משמשים כחוט השני -למידה מעמיקה, ניתוח התמונה ברזולוציה גבוהה מחד, ומאידך ממעוף הציפור ולטיגציה בלתי מתפשרת, היורדת לדקויות, ומתחקרת בחוכמה ובאלגנטיות תוך שליטה מעמיקה בעובדות הקיימות ובכרנולוגיית הזוגיות אשר עומדת בכעת לדיון בבית המשפט, הינם כלים מנצחים.

משרד עורכי דין אסולין-אריה דוגל בחתירה ללא גבול לקפדנות והעמקה בפרטים , קטנים כגדולים, ובפרשנות הנסמכת על עובדות בשטח באשר לטיב היחסים הקשור לממונו של כל צד, ככלי מנצח בעת קיומו של דיון ההוכחות בדבר הזכאות לרכושו של האחר. עמלו של אדם, הממון אותו צברו עסקיו והמוניטין אותו בנה בזיעת אפיו ובעשר אצבעותיו, לא חייבים להוות טרף קל על-ידי הצד השני מעצם היותו בן/בת זוגו, ואת ההבדל הזה עושה הבנייתה אסטרטגיה מובילה הנסמכת על התעמקות בפרטים הקטנים וחתירה בלתי מתפשרת לגילוי האמת והכוונות של הצד השני אשר ברצונו לנכס לו את שנצבר בעמל של שנים.