כל מי שחותם על חוזה של דירה "על הנייר" – כדאי שיידע שלפעמים היא תישאר על הנייר שנים רבות. פעמים רבות, כמו במקרה שצירפתי כאן למטה, חברות הבנייה מוכרות דירות אף שטרם ניתן היתר בנייה לבניין שהן מתכוונות לבנות.

במקרים אלה לעתים מוכנס לחוזה "תנאי מתלה", שלפיו אם החברה לא תצליח לקבל היתר (בכפוך לכך שפעלה בתום לב ובמאמץ סביר וכו'), תוך תקופה מסוימת, הרי שהחוזה יבוטל.

אך מה קורה אם התנאי לא התקיים – כלומר אין היתר – אך החברה לא הודיעה על ביטול החוזה ושני הצדדים המשיכו להתנהל כאילו החוזה ממשיך להיות תקף? ומה קורה לאחר שהחברה הודיעה הודיעה על ביטול החוזה, אך עשתה זאת הרבה אחרי התקופה שנקבעה לכך בחוזה?

במקרה הנדון, בית המשפט קבע כי חברת אזוריםביטלה חוזה כדין, אפילו שעשתה זאת יותר משנה לאחר התקופה שנקבעה בחוזה. יחד עם זאת, השופט לא פסק הוצאות משפט לזכות החברה, בגלל התנהלותה הבעייתית.

לקריאת פסק הדין: לחצו על הקישור