בתיק זה, ייצגנו לקוחה שבעלה לשעבר, הפסיק באופן חד-צדדי לשלם את מזונותייה ואת מזונות בנם המשותף, בניגוד להוראות הסכם הגירושין של הצדדים. בעקבות הליכי הוצאה לפועל בהם נקט משרדנו, ולאחר שכל טענות החייב נדחו, הוא חוייב לשלם ללקוחת המשרד סך של 150,000 ₪!
מדובר בתיק שבו היקף חוב המזונות הגיע לסך של כ- 165,000 ₪, ועל כן פנינו בשם הלקוחה ללשכת ההוצאה לפועל. החייב התנגד להליכי הגבייה, והגיש בקשה בטענת "פרעתי", בה טען כי הפסקת התשלום הייתה מוצדקת, הואיל ובנם של הצדדים עבר להתגורר עמו.
בתגובה, טענו כי הדבר אינו נכון, ואף הצגנו ללשכת ההוצאה לפועל, תכתובות ומסמכים, המעידים כי אין ממש בטענות החייב.
בדיון שהתקיים בפני כב' הרשמת קרן גיל, נחקרו הצדדים והסתבר, כי אין ממש בטענות החייב וכי החלטתו החד-צדדית לחדול מתשלומי המזונות, נעשתה ללא כל בסיס משפטי.
בסיום הדיון, לאחר שכב' הרשמת הבהירה לחייב כי בקשתו תידחה והוא אף יחוייב בהוצאות, הוסכם כי החייב ישלם לזוכה – לקוחת משרדנו, סך של 150,000 ₪ לכיסוי חוב העבר.