עורך דין גירושין בתל אביב-הסכם גירושין חלוקת אופציות

הבעל הקים סטארט-אפ – גרושתו תיהנה מהאקזיט

פסק הדין התקדימי בו זכה משרדנו בשיתוף פעולה עם עורך דין שמואל מורן צובר תאוצה ומתפרסם בכלי התקשורת ובמדיות האינטרנטיות השונות. להלן הכתבה שהתפרסמה במגזין האינטרנט Ynet. לחצו כאן לקריאת הכתבה.

 

עובד בסטארט-אפ? גרושתך תיהנה מהאקזיט

מאמר שהתפרסם על ידי עורכת הדין שני רויטמן בפורטל פסק דין על פסק הדין התקדימי בו זכה משרדנו בדבר זכאותה של לקוחתנו,  בחצי משווי האופציות של בעלה לשעבר,  רק לאחר מכירת החברה ולא לפי שווי האופציות במועד הפרידה-לפני כשלוש שנים.

לקריאת הכתבה לחצו כאן>>

עורך דין גירושין בתל אביב-הסכם גירושין חלוקת אופציות

חלוקת אופציות בעת המימוש בין בני זוג-פסק דין תקדימי

כפי שהבטחנו, אנו שמחים להביא לעיונכם את פסק דינו המלא של כב' השופט נחשון פישר מבית המשפט לענייני משפחה בראשון לציון, אשר הכריע לראשונה ובאופן תקדימי, כי האופציות שצבר הבעל ממקום עבודתו במהלך חיי הנישואין, יחולקו בהתאם לשוויין בפועל במועד המימוש ולא על פי שווין במועד הפירוד, כפי שהיה נהוג עד כה.
מדובר בפסק דין ייחודי, מכיוון שבית המשפט נדרש לראשונה לדון ולהכריע בסוגיה שלא נדונה עד היום – מועד ביצוע איזון המשאבים בין בני זוג , באופציות המוענקות לעובדים. נדגיש כי על אף שבעניין זה ניתנו מספר פסקי דין לאורך השנים, לא קיימת הלכה לעניין חלוקת אופציות. מדובר בפעם הראשונה שבה ניתן פסק דין העוסק אך ורק בסוגייה זאת ומכריע כיצד יש לחלק אופציות עתידיות בין בני זוג – האם במועד מימושן או במועד הפירוד?
גולת הכותרת של פסק הדין, היא קביעת בית המשפט כי יש לחלק את האופציות על פי שווין במועד המימוש בפועל.
בית המשפט אימץ את טענותינו, כי מכיוון שהאופציות נצברו במהלך החיים המשותפים, ואין מחלוקת על היותן משותפות לצדדים, יש מקום, מכוח עקרונות "הצדק, ההגינות והשוויון", לאפשר לאשה להיות שותפה להמשך "החלום" המשותף וליהנות מהפירות, שזרעיהם נשתלו במהלך החיים המשותפים.
בית המשפט קבע, כי יש למנוע פגיעה כלכלית באשה, וחלוקת האופציות על פי שווין במועד הפירוד, היה גורם לפגיעה כאמור. בית המשפט סקר את הפסיקה בעניין זה, וקבע, כי לאור עקרונות העל של דיני המשפחה, יש מקום לחרוג מהעיקרון שקובע כי בעת פירוד יש מקום לבצע הפרדה כלכלית מוחלטת בין הצדדים.
בית המשפט קבע, כי כאשר על הפרק עומדת לצדדים הזדמנות לקבל סכומי כסף משני חיים, כתוצאה ממימוש האופציות, יש מקום לאפשר לשניהם ליהנות מפירות האופציות, על אף שבפועל הן מוחזקות על ידי הבעל בלבד.
חשוב לציין, כי קביעת בית המשפט, מתבססת בין היתר, על כך הצהרת האשה, כי היא מוכנה ליטול על עצמה גם את הסיכון הגלום בהמשך אחזקת האופציות. כלומר, האשה הבהירה כי ברצונה להיות שותפה שווה לסיכוי, אך יחד עם זאת גם לסיכון, במידה ושווי האופציות יירד ולא יעלה.
מדובר בקביעה חדשנית ומרחיקת לכת, אשר משנה באופן מהותי את ההסתכלות על ההיבט הכלכלי של פירוד בין בני זוג. בית המשפט למעשה "השווה" את התנאים בין הצדדים גם בעניין אופציות ומנע עוול גדול מאוד שיכול היה להיגרם לאשה, במידה והיה נקבע כי תקבל את חלקה באופציות על פי שווין במועד הפירוד.

לקריאת פסק הדין המלא לחצו כאן >>

עורך דין גירושין בתל אביב-הסכם גירושין חלוקת אופציות

גירושין עם אופציה לאקזיט

סיקור תקשורתי בYnet לפסק דין תקדימי בתיק אותו ניהל משרדנו, ביחד עם עו"ד שמואל מורן. בית המשפט לענייני משפחה, קבע היום לראשונה כי בעת פירוד בין בני זוג, תהא האשה זכאית לחלקה באופציות שצבר הבעל במקום עבודתו, בעת מימושן בפועל ולא כפי שהיה נהוג עד עתה – במועד הפירוד. מדובר בפסק דין ראשוני וחדשני, אשר משנה מהותית את האופן שבו תיערך חלוקת אופציות בין בני זוג בעת פירוד. לקריאת הכתבה לחצו כאן>>