תובענות אזרחיות

תובענות אזרחיות וכספיות

תובענות אזרחיות הן תביעות שמגיש צד אחד נגד צד שני מכוח חוקים השייכים למשפט האזרחי. שני הצדדים לתביעה הם פרטים בחברה – אדם, תאגיד, עסק או ישות משפטית התובע לא את המדינה אלא פרט אחר. תביעות אזרחיות הן לרוב תביעות כספיות, קרי תובעות סכום כסף בגין מעשה או מחדל של הצד הנתבע. חלק אחר מהתביעות האזרחיות אינן כספיות והן כוללות תביעות לסעדים וצווים (שינוי או שמירה על מצב קיים); או תביעות לפסק דין הצהרתי (פסק דין המצהיר על קיומה של זכות או על קיומו של מצב קיים).

תביעות אזרחיות כוללות גם תביעות הנדונות בגופים מעין שיפוטיים אחרים כגון המוסד לביטוח לאומי (וועדות שונות של המל"ל), הוצאה לפועל ועוד.

1. במה עוסקות תביעות אזרחיות?

תביעות אזרחיות יכולות לעסוק בכל תחום שהוא מכוח חוקים השייכים למשפט האזרחי (לא משפט פלילי). תביעה אזרחית היא כמעט כל תביעה שאיננה פלילית.

2. איפה נידונות תביעות אזרחיות כספיות?

תביעות אזרחיות נדונות לרוב בבתי משפט השלום או המחוזי (תלוי בגובה הסכום הנתבע). אם מדובר בתביעה סביב תעסוקה, היא תידון בבתי הדין לעבודה. אם מדובר בתביעה סביב סכסוך גירושין היא תידון בבית הדין הרבני או בבית משפט לענייני משפחה (קרא עוד על סכסוך גירושין). תביעה אזרחית נגד המוסד לביטוח לאומי יכולה להידון בבית משפט או להתכוון לתביעות לפיצויים או להכרה בנכות שעניינן נידון בוועדות של המוסד לביטוח לאומי. תביעות הנוגעות לנדל"ן (קרא עוד על ליווי בעסקאות מקרקעין) יכול להידון לא רק בבתי המשפט האזרחיים אלא גם אל מול המפקחת של הבתים המשותפים, בית הדין לשכירות, וועדות תכנון ובניה מחוזיות או ארציות, וועדות תכנון ערים ועוד. תביעות הנדונות סביב חוזים יכולות להידון בפני ביה"מ לחוזים אחידים אם התביעה נסובה סביב חוזה אחיד.

3. אילו תביעות אזרחיות נפוצות קיימות?

א. תביעות מכוח דיני הנזיקין: מצב בו אדם ביצע מעשה או מחדל שגרם לנזק ומצב הדברים עשוי לזכותו בפיצוי בגין נזק זה בכפוף לקבוע בפקודת הנזיקין.
ב. תביעה לתרופות בשל הפרת חוזה, מכוח דיני החוזים: אדם שהינו צד לחוזה והחוזה הופר יכול להגיש תביעה בגין הפרת חוזה ולתבוע תרופות בשל מצב הדברים, ביניהן, אכיפת החוזה, ביטול החוזה והשבה ו/או פיצויים.
ג. תביעות סביב סכסוך גירושין (קרא עוד על סכסוך גירושין).
ד. תביעות סביב סכסוך עבודה.
ה. תביעות בגין סכסוכים מסחריים (קרא עוד ליטגציה מסחרית).
ו. תביעות בגין סכסוכים אזרחיים (קרא עוד על ליטגציה אזרחית).
ז. תביעות לשון הרע.
ח. הליכי פשיטת רגל.
ט. הליכי כינוס נכסים.
י. תביעות לגמלה או הכרה בנכות נגד המוסד לביטוח לאומי.
יא. ייצוג בהליכי הוצאה לפועל (קרא עוד על הליכי הוצאה לפועל).
יב. ייצוג וליווי בהליכי בוררות.

4. מהו תפקידו של עורך דין אזרחי הנוגע לתביעות אזרחיות וכספיות?

עורך דין אזרחי יכול לייצג את התובע או את הנתבע. כלומר לסייע לאדם לדרוש פיצוי ולממש זכויות או לסייע לאדם להתגונן מפני תביעות. במסגרת זו מלווה עורך דין אזרחי את לקוחותיו המעורבים בתביעות אזרחיות לאורך זמן, מייעץ להם, מסייע להם ועושה שלל פעולות הקשורות ואשר נחוצות כדי להתמודד עם מעורבות בתביעה אזרחית כתובע או נתבע.

5. בין הפעולות שעושה עורך דין אזרחי המייצג לקוח שהינו צד לתביעה אזרחית – כספית או שלא כספית – בולטות הפעולות הבאות:

1. הכנת כתבי טענות וסיכומים: כל תביעה אזרחית, בין אם היא כספית ובין אם לאו, בכל תחום שהוא מוגשת לבית משפט. בעצם הגשת התביעה האזרחית נפתח תיק משפטי אזרחי המתנהל בבית משפט. כל תיק שכזה מתחיל בהגשת כתב תביעה המכונה גם כתב טענות ואשר הגשתו דורשת מהצד שכנגד הגשת כתב הגנה. עורך דין מומחה למשפט אזרחי המייצג צד לתביעה אזרחית, בין היתר, מנסח כתב תביעה, או משיב לכתב תביעה באמצעות כתב הגנה, ואם הוא התובע משיב לכתב ההגנה באמצעות כתב תשובה. בסיום המשפט כותב העורך דין סיכומים המסכמים את עמדותיו ועמדות הלקוח שלו ומרכזים את טענותיו ודרישותיו.

2. ייצוג בבית משפט בדיונים שונים: בכל תיק המתנהל בבית משפט מתקיימים כמה דיונים. עורך דין מומחה למשפט אזרחי המייצג צד לתביעה אזרחית נוכח בכל הדיונים הללו, מעלה טענות, מציג ראיות, משיב לאישומים, מסכם סיכומים ונלחם על זכויותיו של מרשו.

3. הגשת בקשות שוטפות: במהלך תקופת ההתנהלות של תיק בבית משפט מתקיימים שלבים שונים של המשפט. בין השלבים השונים והדיונים השונים ישנן בקשות ביניים, החל מבקשות מנהליות (הנחה בתשלום אגרה, דחיית מועד דיון), עבור בבקשות מהותיות (בקשות למזונות זמניים למשל) וכלה בבקשות לסעדים זמניים (הטלת הגבלות על הצד כנגד כדי להקפיא את המצב הקיים, למשל, צו עיכוב יציאה מהארץ, צו עיקול וכדומה). עורך דין מומחה למשפט אזרחי המייצג צד לתביעה אזרחית עוסק בניסוח הבקשות הללו, בניסוח תשובות להן אם הוא המשיב ובייצוג וניהול דיון בבקשה ובמידה ומתקיים דיון סביבה. 

4. הגשה וייצוג בערעורים.

5. חקירת עדים: עורך דין מומחה למשפט אזרחי המייצג צד לתביעה אזרחית עוסק גם בחקירת עדים. לרוב, במשפט אזרחי העדים נחקרים על ידי עורכי הדין של הצדדים עוד טרם המשפט. התשובות שלהם נכללות בתצהירי עדות אותם גובה, מנסח ומחתים עליהם עורך הדין ומגיש אותם בסיומו של התהליך כראיות לבית המשפט. עדים אלה יכולים להיות עדים מרכזיים, עדים שמעמדם פחות חשוב וכן עדים שמעמדם מרכזי ובולט. הכוונה היא לעדים מומחים – עד מומחה מטעם הצדיים התומך בטענות של כל צד, או עד מומחה שבית המשפט מנה והוא מכונה עד מומחה מטעם בית המשפט. את העד הזה חוקר עורך הדין לעומק במסגרת חקירה ראשית או חקירה נגדית וחקירה חוזרת.

6. עורך דין מומחה למשפט אזרחי המייצג צד לתביעה אזרחית מספק גם ייצוג וליווי בתהליכים של פשיטת רגל.

7. עורך דין מומחה למשפט אזרחי המייצג צד לתביעה אזרחית מספק גם ייצוג וליווי בתהליכים של כינוס נכסים.

8. עורך דין מומחה למשפט אזרחי המייצג צד לתביעה אזרחית עוסק גם בעבודת "בילוש". כהכנה לתביעה או כהכנה להגנה מפני תביעה עוה"ד עוסק באיתור ואיסוף ראיות ומבצע חקירה של כל ההיבטים הקשורים לתיק המשפטי, לרבות, איסוף ותיעוד מסמכים, תשאול הלקוח וחקירת עובדות המקרה.

9. עורך דין מומחה למשפט אזרחי המייצג צד לתביעה אזרחית מבצע גם ניהול משא ומתן עם הצד שכנגד בדרך לפשרה.

10. עורך דין מומחה למשפט אזרחי המייצג צד לתביעה אזרחית יכול להיות גם מומחה לגישור ולשמש כמגשר או כמייצג צד לגישור (קרא עוד על גישור בסכסוכים אזרחיים).

11. עורך דין מומחה למשפט אזרחי המייצג צד לתביעה אזרחית יכול לבצע גם ייצוג וליווי בהליכי בוררות.

לטיגיצה בסכסוכים אזרחייים

המילה "ליטגציה" פירושה התדיינות. הכוונה למעשה היא ייצוג בבית משפט או בפני כל טריבונל אחר לצד הערכאות השיפוטיות. בארץ, עד לא מזמן לא הייתה הבחנה בין עורכי דין מומחים לליטגציה לבין כאלה שרק מספקים ייעוץ משפטי. באנגליה, למשל, הבחנה זו מובהקת: ישנם עורכי דין הפועלים מאחורי הקלעים ועוסקים בכל מה שלא מצריך הגעה וייצוג בבית משפט ואחרים שמומחים לליטגציה.

בשנים האחרונות הבחנה זו חלחלה גם לישראל. אם אתה זקוק לעורך דין שלא רק ינהל אופרציות מנהלתיות מחוץ לכותלי בית המשפט, אלא גם עורך דין מומחה לליטגציה שיוכל לייצג אותך בכבוד בדיונים בבית משפט אל תתפשר בנושא. עליך לוודא עם עורך הדין כי באמתחתו ידע, ניסיון, כלים ומחיות ספציפיים בליטגציה וכי יוכל לייצג אותך בצורה הטובה, האיכותית והיעילה ביותר. שרותי ליטיגציה ניתנים גם במשפט אזרחי וגם במשפט פלילי.

 כאשר מתייחסים לתחום המשפט האזרחי מכונה הליטגציה ליטגציה אזרחית. מהי ליטיגציה אזרחית ומהם המיומניות הנדרשות מעורך דין מומחה בתחום? כל התשובות להלן.

 1. מה זה ליטיגציה?

ליטיגציה היא בתרגום חופשי התדיינות וכוונת המונח היא מומחיות בייצוג בבית משפט. ישנם אין סוף דיונים באין סוף תחומים המתקיימים בבתי משפט שונים ובטריבונלים מגוונים. ליטגציה קיימת הן בתחום המשפט הפלילי והן בתחום המשפט האזרחי והיא כוללת סל שירותים נרחב הקשור לתיק המתנהל בבית משפט או בערכאה שיפוטית או מעין שיפוטית אחרת.

2. מה זה ליטיגציה אזרחית?

ליאטיגציה אזרחית היא שם כולל לכל התחומים בהם עורך דין יכול לייצג לקוחות בבית משפט שנסובות סביב סכסוך אזרחי. ליטגציה אזרחית חולשת על כל תחומי המשפט האזרחי. 

3. באילו תחומים משפטיים יכולה להתקיים ליטיגציה אזרחית?

עורך דין מומחה בתחום משפט אזרחי בעל ניסיון בליטיגציה אזרחית יכול לייצג את לקוחותיו בכל אחד מהתחומים הבאים:

א. דיני חוזים (קרא עוד על דיני חוזים)

ב. דיני נזיקין (קרא עוד על תביעות כספיות ואזרחיות)

ג. משפט מסחרי: זהו תחום משפטי ענף שמשתייך למשפט האזרחי (קרא עוד על משפט מסחרי עסקי) וייצוג בבתי משפט בתחום זה מכונה ליטיגציה מסחרית. משום שהליטיגציה האזרחית חולשת על תחום מורכב, חשוב, מהותי ועצום מימדים זה נהוג להפריד את הליטגציה המסחרית מליטגציה אזרחית ולהעניק לה מקום של כבוד. (קרא עוד על ליטגציה מסחרית). 

ד. דיני תאגידים (קרא עוד על ליווי חברות פרטיות וליווי וייעוץ לחברות).

ה. דיני עבודה.

ו. עתירות מנהליות (קרא עוד על עתירות מנהליות)

ז. דיני משפחה (קרא עוד על הליכי גירושין)

 4. מה הם בתי המשפט והטריבונלים בהם מייצג עורך דין המעניק שירותי ליטגציה אזרחית:

עורך דין המעניק שרותי ליטיגציה מייצג את לקוחותיו לא רק בבתי משפט, אלא בפני ועדות, גופים רגולטורים שונים וגופים מעין שיפוטיים מגוונים. בין המקומות בהם ניתנים שרותי ליטגציה נכללים הטריבונלים הבאים:

א. בתי משפט אזרחיים: בית משפט שלום, בית משפט מחוזי וגם בית משפט עליון.

ב. בתי משפט מנהליים.

ג. בתי דין לעבודה. 

ד. וועדות של המוסד לביטוח לאומי.

ה. המפקחת של הבתים המשותפים.

ו. בית הדין לשכירות

ז. בתי משפט לענייני משפחה.

ח. בית הדין הרבני.

ט. בית המשפט לחוזים אחידים

י. בית המשפט הכלכלי.

יא. בוררויות.

יב. גישורים צד לגישור יכול להגיע מצוייד בעורך דין (קרא עוד על גישור)

5. מה הן הפעולות שעושה עורך דין במסגרת מתן שרותי ליטיגציה?

על אף שגולת הכותרת של עיסוקיו של עורך דין ליטיגטור הוא ייצוג בבית משפט או בפני טריבונלים אחרים –  הצגת ראיות, השמעת טיעונים, וסיכום דברים – שרותי ליטגציה אינם  כוללים רק את אלה. יש בהם הרבה יותר מהופעות, חקירות על דוכן העדים, הצגת ראיות והשמעת טיעונים בפני מגוון ערכאות וגופים. שרותי ליטיגציה כוללים את כל מה שקשור להתנהלות של תיק בגוף שיפוטי או מעין שיפוטי. הליך משפטי לא מתחיל ונגמר בייצוג בבית משפט אלא בין הייצוגים השונים ישנן מלאכות רבות ומשימות מורכבות. שרותי ליטגציה כוללים מיצוי, סיוע, ליווי והנעה של כל שלבי ההליך שבמרכזו סכסוך אזרחי, החל מהכנת התיק; עבור בניהולו מאחורי הקלעים ובפרונט בין כותלי בית המשפט וכלה בערעור. 

בין שרותי הליטגציה הרבים והמגוונים שקיימים בולטים שרותי הליטגציה הבאים:

א. הכנת כתבי טענות וסיכומים: כל תיק אזרחי המתנהל בבית משפט כולל הגשת כתבי טענות. במסגרת מתן שירותי ליטגציה עורך דין מומחה למשפט אזרחי מנסח כתב תביעה, או משיב לכתב תביעה באמצעות כתב הגנה, ואם הוא התובע משיב לכתב ההגנה באמצעות כתב תשובה. בסיום המשפט כותב העורך דין סיכומים המסכמים את עמדותיו ועמדות הלקוח שלו ומרכזים את טענותיו ודרישותיו.

ב. ייצוג בבית משפט בדיונים שונים: בכל תיק המתנהל בבית משפט מתקיימים כמה דיונים. עורך דין המעניק שרותי ליטגציה נוכח בכל הדיונים הללו., מעלה טענות, מציג ראיות, משיב לאישומים, מסכם סיכומים ונלחם על זכויותיו של מרשו.

ג. הגשת בקשות שוטפות: במהלך תקופת ההתנהלות של תיק בבית משפט מתקיימים שלבים שונים של המשפט. בין השלבים השונים והדיונים השונים ישנן בקשות ביניים, החל מבקשות מנהליות (הנחה בתשלום אגרה, דחיית מועד דיון), עבור בבקשות מהותיות (בקשות למזונות זמניים למשל) וכלה בבקשות לסעדים זמניים (הטלת הגבלות על הצד כנגד כדי להקפיא את המצב הקיים, למשל, צו עיכוב יציאה מהארץ, צו עיקול וכדומה). עורך דין המעניק שירותי ליטיגציה עוסק בניסוח הבקשות הללו, בניסוח תשובות להן אם הוא המשיב ובייצוג וניהול דיון בבקשה ובמידה ומתקיים דיון סביבה.  

ד. הגשה וייצוג בערעורים.

ה. חקירת עדים: שירות ליטגציה מרכזי הוא חקירת עדים. לרוב, במשפט אזרחי העדים נחקרים על ידי עורכי הדין של הצדדים עוד טרם המשפט. התשובות שלהם נכללים בתצהירי עדות אותם גובה, מנסח ומחתים עליהם עורך הדין ומגיש אותם בסיומו של התהליך כראיות לבית המשפט. עדים אלה יכולים להיות עדים מרכזיים, עדים שמעמדם פחות חשוב וכן עדים שמעמדם מרכזי ובולט. הכוונה היא לעדים מומחים – עד מומחה מטעם הצדיים התומך בטענות של כל צד, או עד מומחה שבית המשפט מנה והוא מכונה עד מומחה מטעם בית המשפט. את העד הזה חוקר עורך הדין לעומק במסגרת חקירה ראשית או חקירה נגדית וחקירה חוזרת. 

ו. ייצוג וליווי בתהליכים של פשיטת רגל.

ז. ייצוג וליווי בתהליכים של כינוס נכסים.

ח. ייצוג והכנת תובענות ייצוגיות (קרא עוד על תביעה ייצוגית).

ט. ניסוח ולעתים ייצוג בבית משפט לתביעות קטנות (רק כאשר יש לכך אישור מהשופט) או לחילופין בבית משפט שלום במסגרת תביעות בסדר דין מהיר (סדר דין מיוחד המזרז הדיון בתביעות לסכום שאינו עולה על 75,000 שח).

י. איתור ואיסוף ראיות וביצוע עבודת בילוש ומחקר הקשורים לתיק המשפטי, לרבות, איסוף ותיעוד מסמכים, תשאול הלקוח וחקירת עובדות המקרה.

יא. ניהול משא ומתן עם הצד שכנגד בדרך לפשרה. 

6. מדוע חשוב לקבל שירותי ליטגציה מעורך דין?

הסיכויים להצליח בתביעה בבית משפט ולנהל תיק באופן ראוי ללא ייצוג של עורך דין מומחה בתחום היא אפסית. רק עורך דין שעמד בפני שופט, מודע לכל סדרי הדין ויודע מה לעשות, איך ומתי יכול לנהל משפט כראוי. על אף שזה ברור מאליו יש אנשים שמטילים ספק בנחיצות ייצוג על ידי עורך דין ורבים מהם מבינים את חשיבותו בשלב מאוחר מדי. בפני כל אלה נטרח להדגיש להלן מדוע יש צורך בייצוג של עורך דין אזרחי, אבל לפני כן נציין כי הייצוג חייב להיות מהשלב ההתחלתי. אם כבר גובשה אסטרטגיה שלא על ידי עורך דין, או על ידי עורך דין לא מספיק מיומן יכול להיות שכבר נוצר נזק שקשה יהיה לתקנו. על כן הקפידו על ייצוג עורך דין מומחה בליטגציה כבר מההתחלה. 

אז מדוע חייב עורך דין אזרחי בעל ניסיון בליטגציה?

א. כי משפט בו אתה מעורב הוא אישו גדול עבורך. צד למשפט חווה טלטלה גדולה בין אם הוא תובע ובין אם הוא נתבע כאשר עניינו נדון בבית משפט. כמו שלא תנתח את עצמך ולא תעניק לעצמך טיפול רפואי כך גם לא תוכל להצליח בפרויקט חייך שמצריך כל כך הרבה משאבים. 

ב. כי רק לעורך דין אזרחי שי מספיק כלים לסייע לך להתמודד עם תיק משפטי מורכב.

ג. כי ההשלכות של הפסד בתיק משמעותיות עבורך.

ד. כי לא מספיק ידע משפטי כדי לככב בליטגציה. ישנם לא מעט גאונים משפטיים שמצוינים כעורכי דין מאחורי הקלעים אבל נוחלים כישלון כמייצגים ביית משפט. ליטגציה ובייחוד ייצוג בבית משפט היא מיומנות נרכשת ויש שיאמרו אפילו כשרון מולד. יכולת ביטוי גבוהה, בטחון עצמי, היכרות של השופטים ושל סדרי הדין, יכולת להתמודד במצבי לחץ, כשרון ליצירתיות ואלתור – כל אלה נדרשים כדי להפוך עורך דין לליטיגטור מצוין. 

ה. מכיוון שהניהול של תיק הקשור למשפט אזרחי הוא מורכב. מבט אחד באלפי התקנות והחוקים המסדירים את סדרי הדין של המשפט האזרחי יבהירו לכם עד כמה קשה, מורכב ומסובך להעניק שרותי ליטגציה.